artykuł nr 1

Rada Nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej:

  • Wiesław Artur Lalewicz   -  Przewodniczący
  • Kaziemierz Roznowski -   Zastępca Przewodniczącego
  • Janusz Bielecki             - Sekretarz