Statystyki odwiedzin strony BIP

ZKGL Sp. z o.o.
   Dane podstawowe 52120
   Inf. o przekształceniu 1726
   Przedmiot działalności 2474
   Kapitał zakładowy 1943
Władze
   Zarząd 2645
   Rada Nadzorcza 1993
   Zgromadzenie Wspólników 1744
Akty Prawne
   Status - forma prawna 2139
   Umowa 1692
   Inne akty prawne 1962
     Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 993
     Uchwała w sprawie regulaminu dostarczania wody 1075
     Zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 560
     Rozporządzenie w sprawie jakości wody 864
Ogłoszenia
   Aktualne 23201
   Archiwalne 1068
     2019 rok 268
     2018 rok 227
     2017 rok 207
     2016 rok 410
     2012 rok 226
Zamówienia publiczne
   Zamówienia publiczne 10330
     2021 rok 481
     2020 rok 3052
    ›    ROZSTRZYGNIĘTY Wdrożenie e-usług w Zakładzie Komunalnym Gminy Lubawa Sp. z o.o. w ramach realizowanego projektu 434
     2019 rok 5357
    ›    ROZSTRZYGNIĘTY Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku miejscowość Mortęgi - ul. Dworcowa w Lubawie 1719
    ›    UNIEWAŻNIONY Wdrożenie e-usług w Zakładzie Komunalnym Gminy Lubawa Sp. z o.o. w ramach realizowanego projektu 625
    ›    UNIEWAŻNIONY Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Rodzone oraz Sampława 1027
    ›    ROZSTRZYGNIĘTY Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Rodzone oraz Sampława 982
     2018 rok 2431
     2017 rok 5298
    ›    ROZSTRZYGNIĘTY Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku miejscowość Mortęgi - ul. Dworcowa w Lubawie 1018
    ›    ROZSTRZYGNIĘTY Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z budową stacji uzupełniająco-stabilizującej ciśnienie w sieci wodociągowej w miejscowości Rożental 1633
    ›    ROZSTRZYGNIĘTY Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Grabowo i Wałdyki oraz dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w miejscowości Grabowo osiedle 799
    ›    ROZSTRZYGNIĘTY Budowa stacji uzupełniająco - stabilizującej ciśnienie w sieci wodociągowej w miejscowości Rożental 840
     2015 rok 1093
    ›    ROZSTRZYGNIĘTY Przetarg na dostawę energii elektrycznej. 840
     2014 rok 8433
    ›    ROZSTRZYGNIĘTY Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Byszwałd - etap II 1565
    ›    ROZSTRZYGNIĘTY Budowa systemu kanalizacji sanitarnej z przyłączami wraz z budową oczyszczalni ścieków w miejscowości Kazanice 29320
     2013 rok 20702
    ›    ROZSTRZYGNIĘTY Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Byszwałd - etap I 1676
     2011 rok 13925
     Zamówienia publiczne poniżej 14 tys. euro 2010 rok 350
    ›    wyniki 304
   Zamówienia publiczne poniżej 130.000,00 zł 3966
     2022 rok 760
    ›    Dostawa równiarki drogowej ciągnikowej 103
    ›    Dostawa przyczepy budowlanej 79
   Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro 637
     2020 rok 16505
    ›    Modernizacja istniejącej przepompowni ścieków nr 3 w Kazanicach 268
Badania wody
   Wodociąg Łążyn 3415
     Rok 2022 108
     Rok 2021 213
     Rok 2020 326
     Rok 2019 420
     Rok 2018 506
     Rok 2017 382
     Rok 2016 515
     Rok 2015 594
     Rok 2014 642
     Rok 2013 839
     Rok 2012 1164
     Rok 2011 960
     Rok 2010 1081
   Wodociąg Omule 1527
     Rok 2022 46
     Rok 2021 119
     Rok 2020 235
     Rok 2019 293
     Rok 2018 306
     Rok 2017 353
     Rok 2016 444
     Rok 2015 471
     Rok 2014 630
     Rok 2013 764
     Rok 2012 968
     Rok 2011 857
     Rok 2010 830
   Wodociąg Targowisko 1563
     Rok 2022 49
     Rok 2021 120
     Rok 2020 271
     Rok 2019 313
     Rok 2018 340
     Rok 2017 345
     Rok 2016 456
     Rok 2015 481
     Rok 2014 607
     Rok 2013 783
     Rok 2012 969
     Rok 2011 945
     Rok 2010 830
   Wodociąg Wałdyki 1822
     Rok 2022 41
     Rok 2021 148
     Rok 2020 267
     Rok 2019 336
     Rok 2018 305
     Rok 2017 339
     Rok 2016 623
     Rok 2015 450
     Rok 2014 575
     Rok 2013 748
     Rok 2012 1020
     Rok 2011 878
     Rok 2010 862
Cennik
   Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 827
     okres trzyletni: 12.06.2018-11.06.2019, 12.06.2019-11.06.2020, 12.06.2020-11.06.2021 847
   Archiwum 392
     Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 1777
    ›    rok 2010/2011 1128
    ›    rok 2009/2010 929
    ›    rok 2011/2012 879
    ›    rok 2012/2013 792
    ›    rok 2013/2014 929
    ›    rok 2014/2015 677
    ›    rok 2015/2016 541
    ›    rok 2016/2017 590
    ›    rok 2017/2018 512
     Ceny dla zbiorowego odprowadzania ścieków 972
    ›    rok 2014/2016 554
    ›    rok 2016/2017 448
    ›    rok 2017/2018 352
Pliki do pobrania
   Druki dot. przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 1014
   Druki dot. umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków 1090
Inne
   Aktualności 352
     Wzór umowy o zaopatrzeniu w wodę 947
     Aneks do umowy o zaopatrzenie w wodę 3599
     Rozwiązanie umowy o zaopatrzenie w wodę 9309
     Wniosek o zmianę danych zawartych w umowie 1050
     Wygaśnięcie umowy o zaopatrzenie w wodę 957
   Oferty pracy 1761
     Aktualne 1166
     Archiwalne 3105
   Ochrona danych osobowych 654
     Administrator danych osobowych 284
     Inspektor ochrony danych 339
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 1911
   Redakcja Biuletynu 1984
Łączna liczba odwiedzin:314251