Statystyki odwiedzin strony BIP

ZKGL Sp. z o.o.
   Dane podstawowe 50295
   Inf. o przekształceniu 1614
   Przedmiot działalności 2360
   Kapitał zakładowy 1836
Władze
   Zarząd 2471
   Rada Nadzorcza 1858
   Zgromadzenie Wspólników 1633
Akty Prawne
   Status - forma prawna 2043
   Umowa 1596
   Inne akty prawne 1860
     Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 928
     Uchwała w sprawie regulaminu dostarczania wody 1023
     Zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 508
     Rozporządzenie w sprawie jakości wody 818
Ogłoszenia
   Aktualne 22165
   Archiwalne 971
     2019 rok 209
     2018 rok 175
     2017 rok 159
     2016 rok 328
     2012 rok 177
Zamówienia publiczne
   Zamówienia publiczne 9244
     2020 rok 2963
    ›    ROZSTRZYGNIĘTY Wdrożenie e-usług w Zakładzie Komunalnym Gminy Lubawa Sp. z o.o. w ramach realizowanego projektu 357
     2019 rok 5269
    ›    ROZSTRZYGNIĘTY Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku miejscowość Mortęgi - ul. Dworcowa w Lubawie 1588
    ›    UNIEWAŻNIONY Wdrożenie e-usług w Zakładzie Komunalnym Gminy Lubawa Sp. z o.o. w ramach realizowanego projektu 566
    ›    UNIEWAŻNIONY Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Rodzone oraz Sampława 969
    ›    ROZSTRZYGNIĘTY Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Rodzone oraz Sampława 912
     2018 rok 2353
     2017 rok 5239
    ›    ROZSTRZYGNIĘTY Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku miejscowość Mortęgi - ul. Dworcowa w Lubawie 951
    ›    ROZSTRZYGNIĘTY Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z budową stacji uzupełniająco-stabilizującej ciśnienie w sieci wodociągowej w miejscowości Rożental 1507
    ›    ROZSTRZYGNIĘTY Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Grabowo i Wałdyki oraz dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w miejscowości Grabowo osiedle 729
    ›    ROZSTRZYGNIĘTY Budowa stacji uzupełniająco - stabilizującej ciśnienie w sieci wodociągowej w miejscowości Rożental 769
     2015 rok 1036
    ›    ROZSTRZYGNIĘTY Przetarg na dostawę energii elektrycznej. 760
     2014 rok 8364
    ›    ROZSTRZYGNIĘTY Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Byszwałd - etap II 1506
    ›    ROZSTRZYGNIĘTY Budowa systemu kanalizacji sanitarnej z przyłączami wraz z budową oczyszczalni ścieków w miejscowości Kazanice 29262
     2013 rok 20648
    ›    ROZSTRZYGNIĘTY Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Byszwałd - etap I 1617
     2011 rok 13858
     Zamówienia publiczne poniżej 14 tys. euro 2010 rok 280
    ›    wyniki 244
   Zamówienia publiczne do 30 tys. euro 2954
     2020 rok 14903
    ›    Modernizacja istniejącej przepompowni ścieków nr 3 w Kazanicach 198
Badania wody
   Wodociąg Łążyn 2823
     Rok 2021 144
     Rok 2020 271
     Rok 2019 362
     Rok 2018 460
     Rok 2017 329
     Rok 2016 466
     Rok 2015 542
     Rok 2014 592
     Rok 2013 793
     Rok 2012 1106
     Rok 2011 906
     Rok 2010 1030
   Wodociąg Omule 1416
     Rok 2021 71
     Rok 2020 190
     Rok 2019 245
     Rok 2018 257
     Rok 2017 313
     Rok 2016 403
     Rok 2015 426
     Rok 2014 582
     Rok 2013 718
     Rok 2012 921
     Rok 2011 808
     Rok 2010 784
   Wodociąg Targowisko 1469
     Rok 2021 64
     Rok 2020 193
     Rok 2019 256
     Rok 2018 297
     Rok 2017 298
     Rok 2016 404
     Rok 2015 433
     Rok 2014 563
     Rok 2013 736
     Rok 2012 913
     Rok 2011 897
     Rok 2010 794
   Wodociąg Wałdyki 1723
     Rok 2021 97
     Rok 2020 205
     Rok 2019 291
     Rok 2018 261
     Rok 2017 292
     Rok 2016 573
     Rok 2015 398
     Rok 2014 533
     Rok 2013 699
     Rok 2012 981
     Rok 2011 833
     Rok 2010 819
Cennik
   Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 690
     okres trzyletni: 12.06.2018-11.06.2019, 12.06.2019-11.06.2020, 12.06.2020-11.06.2021 736
   Archiwum 317
     Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 1726
    ›    rok 2010/2011 1061
    ›    rok 2009/2010 862
    ›    rok 2011/2012 812
    ›    rok 2012/2013 730
    ›    rok 2013/2014 869
    ›    rok 2014/2015 606
    ›    rok 2015/2016 476
    ›    rok 2016/2017 521
    ›    rok 2017/2018 439
     Ceny dla zbiorowego odprowadzania ścieków 924
    ›    rok 2014/2016 494
    ›    rok 2016/2017 388
    ›    rok 2017/2018 293
Pliki do pobrania
   Druki dot. przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 915
   Druki dot. umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków 954
Inne
   Aktualności 266
     Wzór umowy o zaopatrzeniu w wodę 917
     Aneks do umowy o zaopatrzenie w wodę 3525
     Rozwiązanie umowy o zaopatrzenie w wodę 9261
     Wniosek o zmianę danych zawartych w umowie 1022
     Wygaśnięcie umowy o zaopatrzenie w wodę 934
   Oferty pracy 1577
     Aktualne 1089
     Archiwalne 3034
   Ochrona danych osobowych 463
     Administrator danych osobowych 228
     Inspektor ochrony danych 281
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 1819
   Redakcja Biuletynu 1891
Łączna liczba odwiedzin:296173