Statystyki odwiedzin strony BIP

ZKGL Sp. z o.o.
   Dane podstawowe 45752
   Inf. o przekształceniu 1422
   Przedmiot działalności 2136
   Kapitał zakładowy 1615
Władze
   Zarząd 2189
   Rada Nadzorcza 1648
   Zgromadzenie Wspólników 1462
Akty Prawne
   Status - forma prawna 1889
   Umowa 1430
   Inne akty prawne 1709
     Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 828
     Uchwała w sprawie regulaminu dostarczania wody 919
     Zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 410
     Rozporządzenie w sprawie jakości wody 731
Ogłoszenia
   Aktualne 19839
   Archiwalne 815
     2019 rok 102
     2018 rok 75
     2017 rok 68
     2016 rok 158
     2012 rok 89
Zamówienia publiczne
   Zamówienia publiczne 6864
     2020 rok 928
    ›    OGŁOSZONY Wdrożenie e-usług w Zakładzie Komunalnym Gminy Lubawa Sp. z o.o. w ramach realizowanego projektu 171
     2019 rok 5117
    ›    ROZSTRZYGNIĘTY Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku miejscowość Mortęgi - ul. Dworcowa w Lubawie 1282
    ›    UNIEWAŻNIONY Wdrożenie e-usług w Zakładzie Komunalnym Gminy Lubawa Sp. z o.o. w ramach realizowanego projektu 443
    ›    UNIEWAŻNIONY Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Rodzone oraz Sampława 849
    ›    ROZSTRZYGNIĘTY Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Rodzone oraz Sampława 737
     2018 rok 2209
     2017 rok 5116
    ›    ROZSTRZYGNIĘTY Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku miejscowość Mortęgi - ul. Dworcowa w Lubawie 816
    ›    ROZSTRZYGNIĘTY Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z budową stacji uzupełniająco-stabilizującej ciśnienie w sieci wodociągowej w miejscowości Rożental 1228
    ›    ROZSTRZYGNIĘTY Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Grabowo i Wałdyki oraz dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w miejscowości Grabowo osiedle 607
    ›    ROZSTRZYGNIĘTY Budowa stacji uzupełniająco - stabilizującej ciśnienie w sieci wodociągowej w miejscowości Rożental 636
     2015 rok 921
    ›    ROZSTRZYGNIĘTY Przetarg na dostawę energii elektrycznej. 633
     2014 rok 7283
    ›    ROZSTRZYGNIĘTY Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Byszwałd - etap II 1384
    ›    ROZSTRZYGNIĘTY Budowa systemu kanalizacji sanitarnej z przyłączami wraz z budową oczyszczalni ścieków w miejscowości Kazanice 29126
     2013 rok 20526
    ›    ROZSTRZYGNIĘTY Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Byszwałd - etap I 1488
     2011 rok 13753
     Zamówienia publiczne poniżej 14 tys. euro 2010 rok 147
    ›    wyniki 127
   Zamówienia publiczne do 30 tys. euro 725
     2020 rok 913
    ›    Modernizacja istniejącej przepompowni ścieków nr 3 w Kazanicach 88
Badania wody
   Wodociąg Łążyn 2137
     Rok 2020 124
     Rok 2019 258
     Rok 2018 332
     Rok 2017 237
     Rok 2016 371
     Rok 2015 451
     Rok 2014 498
     Rok 2013 697
     Rok 2012 1010
     Rok 2011 807
     Rok 2010 937
   Wodociąg Omule 1262
     Rok 2020 87
     Rok 2019 155
     Rok 2018 168
     Rok 2017 224
     Rok 2016 314
     Rok 2015 337
     Rok 2014 496
     Rok 2013 633
     Rok 2012 823
     Rok 2011 716
     Rok 2010 701
   Wodociąg Targowisko 1316
     Rok 2020 84
     Rok 2019 161
     Rok 2018 198
     Rok 2017 206
     Rok 2016 314
     Rok 2015 345
     Rok 2014 470
     Rok 2013 645
     Rok 2012 817
     Rok 2011 801
     Rok 2010 707
   Wodociąg Wałdyki 1548
     Rok 2020 95
     Rok 2019 180
     Rok 2018 176
     Rok 2017 219
     Rok 2016 495
     Rok 2015 322
     Rok 2014 458
     Rok 2013 620
     Rok 2012 911
     Rok 2011 764
     Rok 2010 748
Cennik
   Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 417
     okres trzyletni: 12.06.2018-11.06.2019, 12.06.2019-11.06.2020, 12.06.2020-11.06.2021 501
   Archiwum 186
     Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 1639
    ›    rok 2010/2011 959
    ›    rok 2009/2010 765
    ›    rok 2011/2012 706
    ›    rok 2012/2013 636
    ›    rok 2013/2014 754
    ›    rok 2014/2015 504
    ›    rok 2015/2016 376
    ›    rok 2016/2017 415
    ›    rok 2017/2018 320
     Ceny dla zbiorowego odprowadzania ścieków 826
    ›    rok 2014/2016 408
    ›    rok 2016/2017 292
    ›    rok 2017/2018 198
Pliki do pobrania
   Druki dot. przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 725
   Druki dot. umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków 728
Inne
   Aktualności 124
     Wzór umowy o zaopatrzeniu w wodę 862
     Aneks do umowy o zaopatrzenie w wodę 3347
     Rozwiązanie umowy o zaopatrzenie w wodę 9126
     Wniosek o zmianę danych zawartych w umowie 976
     Wygaśnięcie umowy o zaopatrzenie w wodę 881
   Oferty pracy 1231
     Aktualne 967
     Archiwalne 2932
   Ochrona danych osobowych 223
     Administrator danych osobowych 121
     Inspektor ochrony danych 188
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 1660
   Redakcja Biuletynu 1698
Łączna liczba odwiedzin:251469