Statystyki odwiedzin strony BIP

ZKGL Sp. z o.o.
   Dane podstawowe 41785
   Inf. o przekształceniu 1279
   Przedmiot działalności 1935
   Kapitał zakładowy 1434
Władze
   Zarząd 1972
   Rada Nadzorcza 1476
   Zgromadzenie Wspólników 1330
Akty Prawne
   Status - forma prawna 1770
   Umowa 1296
   Inne akty prawne 1573
     Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 750
     Uchwała w sprawie regulaminu dostarczania wody 832
     Zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 347
     Rozporządzenie w sprawie jakości wody 653
Ogłoszenia
   Aktualne 17824
   Archiwalne 681
     2019 rok 23
     2018 rok 21
     2017 rok 14
     2016 rok 27
     2012 rok 14
Zamówienia publiczne
   Zamówienia publiczne 4704
     2019 rok 3850
    ›    ROZSTRZYGNIĘTY Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku miejscowość Mortęgi - ul. Dworcowa w Lubawie 989
    ›    UNIEWAŻNIONY Wdrożenie e-usług w Zakładzie Komunalnym Gminy Lubawa Sp. z o.o. w ramach realizowanego projektu 247
    ›    UNIEWAŻNIONY Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Rodzone oraz Sampława 729
    ›    ROZSTRZYGNIĘTY Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Rodzone oraz Sampława 611
     2018 rok 2120
     2017 rok 5010
    ›    ROZSTRZYGNIĘTY Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku miejscowość Mortęgi - ul. Dworcowa w Lubawie 682
    ›    ROZSTRZYGNIĘTY Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z budową stacji uzupełniająco-stabilizującej ciśnienie w sieci wodociągowej w miejscowości Rożental 998
    ›    ROZSTRZYGNIĘTY Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Grabowo i Wałdyki oraz dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w miejscowości Grabowo osiedle 512
    ›    ROZSTRZYGNIĘTY Budowa stacji uzupełniająco - stabilizującej ciśnienie w sieci wodociągowej w miejscowości Rożental 503
     2015 rok 836
    ›    ROZSTRZYGNIĘTY Przetarg na dostawę energii elektrycznej. 532
     2014 rok 7190
    ›    ROZSTRZYGNIĘTY Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Byszwałd - etap II 1278
    ›    ROZSTRZYGNIĘTY Budowa systemu kanalizacji sanitarnej z przyłączami wraz z budową oczyszczalni ścieków w miejscowości Kazanice 29010
     2013 rok 20436
    ›    ROZSTRZYGNIĘTY Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Byszwałd - etap I 1365
     2011 rok 13673
     Zamówienia publiczne poniżej 14 tys. euro 259
    ›    2010 rok 17
    ›    wyniki 15
Badania wody
   Wodociąg Łążyn 1756
     Rok 2019 159
     Rok 2018 236
     Rok 2017 166
     Rok 2016 313
     Rok 2015 384
     Rok 2014 434
     Rok 2013 641
     Rok 2012 946
     Rok 2011 738
     Rok 2010 866
   Wodociąg Omule 1129
     Rok 2019 75
     Rok 2018 100
     Rok 2017 152
     Rok 2016 237
     Rok 2015 279
     Rok 2014 417
     Rok 2013 570
     Rok 2012 754
     Rok 2011 657
     Rok 2010 634
   Wodociąg Targowisko 1200
     Rok 2019 85
     Rok 2018 129
     Rok 2017 136
     Rok 2016 244
     Rok 2015 284
     Rok 2014 401
     Rok 2013 579
     Rok 2012 756
     Rok 2011 745
     Rok 2010 641
   Wodociąg Wałdyki 1425
     Rok 2019 83
     Rok 2018 114
     Rok 2017 157
     Rok 2016 428
     Rok 2015 260
     Rok 2014 394
     Rok 2013 558
     Rok 2012 851
     Rok 2011 696
     Rok 2010 683
Cennik
   Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 243
     okres trzyletni: 12.06.2018-11.06.2019, 12.06.2019-11.06.2020, 12.06.2020-11.06.2021 330
   Archiwum 90
     Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 1544
    ›    rok 2010/2011 867
    ›    rok 2009/2010 690
    ›    rok 2011/2012 631
    ›    rok 2012/2013 564
    ›    rok 2013/2014 674
    ›    rok 2014/2015 428
    ›    rok 2015/2016 308
    ›    rok 2016/2017 340
    ›    rok 2017/2018 236
     Ceny dla zbiorowego odprowadzania ścieków 729
    ›    rok 2014/2016 336
    ›    rok 2016/2017 217
    ›    rok 2017/2018 128
Pliki do pobrania
   Druki dot. przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 576
   Druki dot. umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków 573
Inne
   Aktualności 13
     Wzór umowy o zaopatrzeniu w wodę 829
     Aneks do umowy o zaopatrzenie w wodę 3173
     Rozwiązanie umowy o zaopatrzenie w wodę 5552
     Wniosek o zmianę danych zawartych w umowie 943
     Wygaśnięcie umowy o zaopatrzenie w wodę 848
   Oferty pracy 1056
     Aktualne 876
     Archiwalne 2853
   Ochrona danych osobowych 129
     Administrator danych osobowych 51
     Inspektor ochrony danych 116
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 1552
   Redakcja Biuletynu 1559
Łączna liczba odwiedzin:224148