Statystyki odwiedzin strony BIP

ZKGL Sp. z o.o.
   Dane podstawowe 43794
   Inf. o przekształceniu 1357
   Przedmiot działalności 2040
   Kapitał zakładowy 1526
Władze
   Zarząd 2094
   Rada Nadzorcza 1574
   Zgromadzenie Wspólników 1402
Akty Prawne
   Status - forma prawna 1830
   Umowa 1371
   Inne akty prawne 1638
     Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 784
     Uchwała w sprawie regulaminu dostarczania wody 871
     Zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 380
     Rozporządzenie w sprawie jakości wody 694
Ogłoszenia
   Aktualne 18937
   Archiwalne 738
     2019 rok 57
     2018 rok 44
     2017 rok 40
     2016 rok 94
     2012 rok 48
Zamówienia publiczne
   Zamówienia publiczne 5823
     2019 rok 4943
    ›    ROZSTRZYGNIĘTY Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku miejscowość Mortęgi - ul. Dworcowa w Lubawie 1119
    ›    UNIEWAŻNIONY Wdrożenie e-usług w Zakładzie Komunalnym Gminy Lubawa Sp. z o.o. w ramach realizowanego projektu 353
    ›    UNIEWAŻNIONY Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Rodzone oraz Sampława 795
    ›    ROZSTRZYGNIĘTY Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Rodzone oraz Sampława 668
     2018 rok 2153
     2017 rok 5056
    ›    ROZSTRZYGNIĘTY Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku miejscowość Mortęgi - ul. Dworcowa w Lubawie 750
    ›    ROZSTRZYGNIĘTY Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z budową stacji uzupełniająco-stabilizującej ciśnienie w sieci wodociągowej w miejscowości Rożental 1096
    ›    ROZSTRZYGNIĘTY Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Grabowo i Wałdyki oraz dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w miejscowości Grabowo osiedle 548
    ›    ROZSTRZYGNIĘTY Budowa stacji uzupełniająco - stabilizującej ciśnienie w sieci wodociągowej w miejscowości Rożental 564
     2015 rok 874
    ›    ROZSTRZYGNIĘTY Przetarg na dostawę energii elektrycznej. 573
     2014 rok 7223
    ›    ROZSTRZYGNIĘTY Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Byszwałd - etap II 1326
    ›    ROZSTRZYGNIĘTY Budowa systemu kanalizacji sanitarnej z przyłączami wraz z budową oczyszczalni ścieków w miejscowości Kazanice 29058
     2013 rok 20465
    ›    ROZSTRZYGNIĘTY Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Byszwałd - etap I 1413
     2011 rok 13708
     Zamówienia publiczne poniżej 14 tys. euro 1303
    ›    2010 rok 66
    ›    wyniki 65
Badania wody
   Wodociąg Łążyn 1971
     Rok 2020 63
     Rok 2019 211
     Rok 2018 290
     Rok 2017 195
     Rok 2016 340
     Rok 2015 415
     Rok 2014 459
     Rok 2013 660
     Rok 2012 977
     Rok 2011 771
     Rok 2010 895
   Wodociąg Omule 1202
     Rok 2020 44
     Rok 2019 109
     Rok 2018 123
     Rok 2017 185
     Rok 2016 274
     Rok 2015 302
     Rok 2014 451
     Rok 2013 603
     Rok 2012 789
     Rok 2011 679
     Rok 2010 663
   Wodociąg Targowisko 1256
     Rok 2020 48
     Rok 2019 123
     Rok 2018 160
     Rok 2017 166
     Rok 2016 279
     Rok 2015 308
     Rok 2014 433
     Rok 2013 609
     Rok 2012 779
     Rok 2011 763
     Rok 2010 670
   Wodociąg Wałdyki 1482
     Rok 2020 51
     Rok 2019 135
     Rok 2018 139
     Rok 2017 182
     Rok 2016 460
     Rok 2015 282
     Rok 2014 427
     Rok 2013 584
     Rok 2012 884
     Rok 2011 731
     Rok 2010 715
Cennik
   Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 326
     okres trzyletni: 12.06.2018-11.06.2019, 12.06.2019-11.06.2020, 12.06.2020-11.06.2021 414
   Archiwum 132
     Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 1593
    ›    rok 2010/2011 916
    ›    rok 2009/2010 724
    ›    rok 2011/2012 668
    ›    rok 2012/2013 602
    ›    rok 2013/2014 714
    ›    rok 2014/2015 465
    ›    rok 2015/2016 339
    ›    rok 2016/2017 375
    ›    rok 2017/2018 273
     Ceny dla zbiorowego odprowadzania ścieków 763
    ›    rok 2014/2016 368
    ›    rok 2016/2017 251
    ›    rok 2017/2018 152
Pliki do pobrania
   Druki dot. przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 645
   Druki dot. umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków 657
Inne
   Aktualności 67
     Wzór umowy o zaopatrzeniu w wodę 842
     Aneks do umowy o zaopatrzenie w wodę 3275
     Rozwiązanie umowy o zaopatrzenie w wodę 8974
     Wniosek o zmianę danych zawartych w umowie 958
     Wygaśnięcie umowy o zaopatrzenie w wodę 863
   Oferty pracy 1140
     Aktualne 927
     Archiwalne 2894
   Ochrona danych osobowych 174
     Administrator danych osobowych 86
     Inspektor ochrony danych 153
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 1605
   Redakcja Biuletynu 1626
Łączna liczba odwiedzin:239553