Statystyki odwiedzin strony BIP

ZKGL Sp. z o.o.
   Dane podstawowe 49573
   Inf. o przekształceniu 1583
   Przedmiot działalności 2326
   Kapitał zakładowy 1801
Władze
   Zarząd 2430
   Rada Nadzorcza 1821
   Zgromadzenie Wspólników 1605
Akty Prawne
   Status - forma prawna 2021
   Umowa 1570
   Inne akty prawne 1837
     Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 909
     Uchwała w sprawie regulaminu dostarczania wody 1008
     Zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 493
     Rozporządzenie w sprawie jakości wody 805
Ogłoszenia
   Aktualne 21595
   Archiwalne 943
     2019 rok 196
     2018 rok 163
     2017 rok 145
     2016 rok 302
     2012 rok 162
Zamówienia publiczne
   Zamówienia publiczne 8669
     2020 rok 2678
    ›    ROZSTRZYGNIĘTY Wdrożenie e-usług w Zakładzie Komunalnym Gminy Lubawa Sp. z o.o. w ramach realizowanego projektu 319
     2019 rok 5234
    ›    ROZSTRZYGNIĘTY Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku miejscowość Mortęgi - ul. Dworcowa w Lubawie 1529
    ›    UNIEWAŻNIONY Wdrożenie e-usług w Zakładzie Komunalnym Gminy Lubawa Sp. z o.o. w ramach realizowanego projektu 548
    ›    UNIEWAŻNIONY Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Rodzone oraz Sampława 953
    ›    ROZSTRZYGNIĘTY Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Rodzone oraz Sampława 888
     2018 rok 2324
     2017 rok 5218
    ›    ROZSTRZYGNIĘTY Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku miejscowość Mortęgi - ul. Dworcowa w Lubawie 933
    ›    ROZSTRZYGNIĘTY Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z budową stacji uzupełniająco-stabilizującej ciśnienie w sieci wodociągowej w miejscowości Rożental 1465
    ›    ROZSTRZYGNIĘTY Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Grabowo i Wałdyki oraz dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w miejscowości Grabowo osiedle 710
    ›    ROZSTRZYGNIĘTY Budowa stacji uzupełniająco - stabilizującej ciśnienie w sieci wodociągowej w miejscowości Rożental 749
     2015 rok 1019
    ›    ROZSTRZYGNIĘTY Przetarg na dostawę energii elektrycznej. 740
     2014 rok 8341
    ›    ROZSTRZYGNIĘTY Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Byszwałd - etap II 1484
    ›    ROZSTRZYGNIĘTY Budowa systemu kanalizacji sanitarnej z przyłączami wraz z budową oczyszczalni ścieków w miejscowości Kazanice 29242
     2013 rok 20628
    ›    ROZSTRZYGNIĘTY Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Byszwałd - etap I 1597
     2011 rok 13836
     Zamówienia publiczne poniżej 14 tys. euro 2010 rok 263
    ›    wyniki 230
   Zamówienia publiczne do 30 tys. euro 2411
     2020 rok 12736
    ›    Modernizacja istniejącej przepompowni ścieków nr 3 w Kazanicach 183
Badania wody
   Wodociąg Łążyn 2723
     Rok 2021 111
     Rok 2020 256
     Rok 2019 346
     Rok 2018 445
     Rok 2017 311
     Rok 2016 451
     Rok 2015 525
     Rok 2014 578
     Rok 2013 777
     Rok 2012 1089
     Rok 2011 891
     Rok 2010 1014
   Wodociąg Omule 1389
     Rok 2021 56
     Rok 2020 176
     Rok 2019 232
     Rok 2018 242
     Rok 2017 297
     Rok 2016 391
     Rok 2015 407
     Rok 2014 569
     Rok 2013 705
     Rok 2012 908
     Rok 2011 795
     Rok 2010 768
   Wodociąg Targowisko 1447
     Rok 2021 53
     Rok 2020 179
     Rok 2019 242
     Rok 2018 280
     Rok 2017 284
     Rok 2016 390
     Rok 2015 418
     Rok 2014 549
     Rok 2013 721
     Rok 2012 895
     Rok 2011 884
     Rok 2010 781
   Wodociąg Wałdyki 1697
     Rok 2021 80
     Rok 2020 190
     Rok 2019 272
     Rok 2018 250
     Rok 2017 280
     Rok 2016 562
     Rok 2015 386
     Rok 2014 518
     Rok 2013 685
     Rok 2012 968
     Rok 2011 821
     Rok 2010 808
Cennik
   Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 644
     okres trzyletni: 12.06.2018-11.06.2019, 12.06.2019-11.06.2020, 12.06.2020-11.06.2021 707
   Archiwum 294
     Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 1713
    ›    rok 2010/2011 1045
    ›    rok 2009/2010 848
    ›    rok 2011/2012 795
    ›    rok 2012/2013 715
    ›    rok 2013/2014 850
    ›    rok 2014/2015 589
    ›    rok 2015/2016 457
    ›    rok 2016/2017 506
    ›    rok 2017/2018 421
     Ceny dla zbiorowego odprowadzania ścieków 911
    ›    rok 2014/2016 480
    ›    rok 2016/2017 373
    ›    rok 2017/2018 278
Pliki do pobrania
   Druki dot. przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 889
   Druki dot. umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków 914
Inne
   Aktualności 235
     Wzór umowy o zaopatrzeniu w wodę 907
     Aneks do umowy o zaopatrzenie w wodę 3505
     Rozwiązanie umowy o zaopatrzenie w wodę 9243
     Wniosek o zmianę danych zawartych w umowie 1014
     Wygaśnięcie umowy o zaopatrzenie w wodę 926
   Oferty pracy 1514
     Aktualne 1065
     Archiwalne 3019
   Ochrona danych osobowych 398
     Administrator danych osobowych 206
     Inspektor ochrony danych 262
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 1781
   Redakcja Biuletynu 1854
Łączna liczba odwiedzin:288665