Statystyki odwiedzin strony BIP

ZKGL Sp. z o.o.
   Dane podstawowe 51713
   Inf. o przekształceniu 1689
   Przedmiot działalności 2444
   Kapitał zakładowy 1912
Władze
   Zarząd 2582
   Rada Nadzorcza 1950
   Zgromadzenie Wspólników 1713
Akty Prawne
   Status - forma prawna 2109
   Umowa 1662
   Inne akty prawne 1929
     Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 974
     Uchwała w sprawie regulaminu dostarczania wody 1056
     Zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 538
     Rozporządzenie w sprawie jakości wody 847
Ogłoszenia
   Aktualne 22823
   Archiwalne 1040
     2019 rok 247
     2018 rok 209
     2017 rok 192
     2016 rok 379
     2012 rok 211
Zamówienia publiczne
   Zamówienia publiczne 9965
     2021 rok 451
     2020 rok 3022
    ›    ROZSTRZYGNIĘTY Wdrożenie e-usług w Zakładzie Komunalnym Gminy Lubawa Sp. z o.o. w ramach realizowanego projektu 407
     2019 rok 5333
    ›    ROZSTRZYGNIĘTY Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku miejscowość Mortęgi - ul. Dworcowa w Lubawie 1677
    ›    UNIEWAŻNIONY Wdrożenie e-usług w Zakładzie Komunalnym Gminy Lubawa Sp. z o.o. w ramach realizowanego projektu 603
    ›    UNIEWAŻNIONY Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Rodzone oraz Sampława 1013
    ›    ROZSTRZYGNIĘTY Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Rodzone oraz Sampława 962
     2018 rok 2411
     2017 rok 5274
    ›    ROZSTRZYGNIĘTY Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku miejscowość Mortęgi - ul. Dworcowa w Lubawie 994
    ›    ROZSTRZYGNIĘTY Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z budową stacji uzupełniająco-stabilizującej ciśnienie w sieci wodociągowej w miejscowości Rożental 1588
    ›    ROZSTRZYGNIĘTY Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Grabowo i Wałdyki oraz dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w miejscowości Grabowo osiedle 777
    ›    ROZSTRZYGNIĘTY Budowa stacji uzupełniająco - stabilizującej ciśnienie w sieci wodociągowej w miejscowości Rożental 814
     2015 rok 1076
    ›    ROZSTRZYGNIĘTY Przetarg na dostawę energii elektrycznej. 804
     2014 rok 8407
    ›    ROZSTRZYGNIĘTY Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Byszwałd - etap II 1545
    ›    ROZSTRZYGNIĘTY Budowa systemu kanalizacji sanitarnej z przyłączami wraz z budową oczyszczalni ścieków w miejscowości Kazanice 29300
     2013 rok 20685
    ›    ROZSTRZYGNIĘTY Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Byszwałd - etap I 1654
     2011 rok 13901
     Zamówienia publiczne poniżej 14 tys. euro 2010 rok 328
    ›    wyniki 283
   Zamówienia publiczne poniżej 130.000,00 zł 3617
     2022 rok 418
    ›    Dostawa równiarki drogowej ciągnikowej 76
    ›    Dostawa przyczepy budowlanej 57
   Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro 286
     2020 rok 14957
    ›    Modernizacja istniejącej przepompowni ścieków nr 3 w Kazanicach 242
Badania wody
   Wodociąg Łążyn 3262
     Rok 2022 69
     Rok 2021 191
     Rok 2020 306
     Rok 2019 401
     Rok 2018 490
     Rok 2017 364
     Rok 2016 498
     Rok 2015 578
     Rok 2014 627
     Rok 2013 825
     Rok 2012 1145
     Rok 2011 941
     Rok 2010 1065
   Wodociąg Omule 1487
     Rok 2022 27
     Rok 2021 104
     Rok 2020 222
     Rok 2019 276
     Rok 2018 289
     Rok 2017 338
     Rok 2016 431
     Rok 2015 458
     Rok 2014 614
     Rok 2013 748
     Rok 2012 952
     Rok 2011 843
     Rok 2010 815
   Wodociąg Targowisko 1530
     Rok 2022 28
     Rok 2021 103
     Rok 2020 253
     Rok 2019 295
     Rok 2018 327
     Rok 2017 329
     Rok 2016 438
     Rok 2015 463
     Rok 2014 591
     Rok 2013 767
     Rok 2012 953
     Rok 2011 931
     Rok 2010 819
   Wodociąg Wałdyki 1782
     Rok 2022 22
     Rok 2021 132
     Rok 2020 248
     Rok 2019 323
     Rok 2018 288
     Rok 2017 323
     Rok 2016 606
     Rok 2015 432
     Rok 2014 561
     Rok 2013 733
     Rok 2012 1008
     Rok 2011 864
     Rok 2010 848
Cennik
   Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 789
     okres trzyletni: 12.06.2018-11.06.2019, 12.06.2019-11.06.2020, 12.06.2020-11.06.2021 818
   Archiwum 369
     Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 1762
    ›    rok 2010/2011 1111
    ›    rok 2009/2010 908
    ›    rok 2011/2012 861
    ›    rok 2012/2013 773
    ›    rok 2013/2014 911
    ›    rok 2014/2015 657
    ›    rok 2015/2016 520
    ›    rok 2016/2017 571
    ›    rok 2017/2018 491
     Ceny dla zbiorowego odprowadzania ścieków 958
    ›    rok 2014/2016 533
    ›    rok 2016/2017 427
    ›    rok 2017/2018 333
Pliki do pobrania
   Druki dot. przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 983
   Druki dot. umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków 1050
Inne
   Aktualności 325
     Wzór umowy o zaopatrzeniu w wodę 939
     Aneks do umowy o zaopatrzenie w wodę 3574
     Rozwiązanie umowy o zaopatrzenie w wodę 9292
     Wniosek o zmianę danych zawartych w umowie 1041
     Wygaśnięcie umowy o zaopatrzenie w wodę 949
   Oferty pracy 1715
     Aktualne 1145
     Archiwalne 3083
   Ochrona danych osobowych 579
     Administrator danych osobowych 263
     Inspektor ochrony danych 321
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 1880
   Redakcja Biuletynu 1949
Łączna liczba odwiedzin:307389