Statystyki odwiedzin strony BIP

ZKGL Sp. z o.o.
   Dane podstawowe 47352
   Inf. o przekształceniu 1491
   Przedmiot działalności 2226
   Kapitał zakładowy 1699
Władze
   Zarząd 2288
   Rada Nadzorcza 1730
   Zgromadzenie Wspólników 1524
Akty Prawne
   Status - forma prawna 1950
   Umowa 1493
   Inne akty prawne 1767
     Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 859
     Uchwała w sprawie regulaminu dostarczania wody 959
     Zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 441
     Rozporządzenie w sprawie jakości wody 759
Ogłoszenia
   Aktualne 20546
   Archiwalne 870
     2019 rok 140
     2018 rok 108
     2017 rok 98
     2016 rok 217
     2012 rok 118
Zamówienia publiczne
   Zamówienia publiczne 7573
     2020 rok 1671
    ›    ROZSTRZYGNIĘTY Wdrożenie e-usług w Zakładzie Komunalnym Gminy Lubawa Sp. z o.o. w ramach realizowanego projektu 233
     2019 rok 5159
    ›    ROZSTRZYGNIĘTY Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku miejscowość Mortęgi - ul. Dworcowa w Lubawie 1369
    ›    UNIEWAŻNIONY Wdrożenie e-usług w Zakładzie Komunalnym Gminy Lubawa Sp. z o.o. w ramach realizowanego projektu 487
    ›    UNIEWAŻNIONY Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Rodzone oraz Sampława 882
    ›    ROZSTRZYGNIĘTY Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Rodzone oraz Sampława 779
     2018 rok 2251
     2017 rok 5149
    ›    ROZSTRZYGNIĘTY Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku miejscowość Mortęgi - ul. Dworcowa w Lubawie 864
    ›    ROZSTRZYGNIĘTY Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z budową stacji uzupełniająco-stabilizującej ciśnienie w sieci wodociągowej w miejscowości Rożental 1322
    ›    ROZSTRZYGNIĘTY Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Grabowo i Wałdyki oraz dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w miejscowości Grabowo osiedle 643
    ›    ROZSTRZYGNIĘTY Budowa stacji uzupełniająco - stabilizującej ciśnienie w sieci wodociągowej w miejscowości Rożental 679
     2015 rok 954
    ›    ROZSTRZYGNIĘTY Przetarg na dostawę energii elektrycznej. 678
     2014 rok 7317
    ›    ROZSTRZYGNIĘTY Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Byszwałd - etap II 1416
    ›    ROZSTRZYGNIĘTY Budowa systemu kanalizacji sanitarnej z przyłączami wraz z budową oczyszczalni ścieków w miejscowości Kazanice 29167
     2013 rok 20564
    ›    ROZSTRZYGNIĘTY Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Byszwałd - etap I 1524
     2011 rok 13782
     Zamówienia publiczne poniżej 14 tys. euro 2010 rok 199
    ›    wyniki 171
   Zamówienia publiczne do 30 tys. euro 1419
     2020 rok 3416
    ›    Modernizacja istniejącej przepompowni ścieków nr 3 w Kazanicach 127
Badania wody
   Wodociąg Łążyn 2307
     Rok 2021 16
     Rok 2020 186
     Rok 2019 297
     Rok 2018 379
     Rok 2017 268
     Rok 2016 401
     Rok 2015 481
     Rok 2014 528
     Rok 2013 727
     Rok 2012 1041
     Rok 2011 840
     Rok 2010 963
   Wodociąg Omule 1314
     Rok 2021 11
     Rok 2020 127
     Rok 2019 182
     Rok 2018 196
     Rok 2017 250
     Rok 2016 347
     Rok 2015 365
     Rok 2014 529
     Rok 2013 659
     Rok 2012 857
     Rok 2011 748
     Rok 2010 729
   Wodociąg Targowisko 1382
     Rok 2021 9
     Rok 2020 134
     Rok 2019 194
     Rok 2018 233
     Rok 2017 236
     Rok 2016 343
     Rok 2015 376
     Rok 2014 500
     Rok 2013 675
     Rok 2012 848
     Rok 2011 835
     Rok 2010 736
   Wodociąg Wałdyki 1611
     Rok 2021 13
     Rok 2020 134
     Rok 2019 221
     Rok 2018 202
     Rok 2017 246
     Rok 2016 522
     Rok 2015 347
     Rok 2014 479
     Rok 2013 645
     Rok 2012 934
     Rok 2011 785
     Rok 2010 772
Cennik
   Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 493
     okres trzyletni: 12.06.2018-11.06.2019, 12.06.2019-11.06.2020, 12.06.2020-11.06.2021 581
   Archiwum 232
     Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 1671
    ›    rok 2010/2011 995
    ›    rok 2009/2010 794
    ›    rok 2011/2012 739
    ›    rok 2012/2013 662
    ›    rok 2013/2014 792
    ›    rok 2014/2015 535
    ›    rok 2015/2016 402
    ›    rok 2016/2017 446
    ›    rok 2017/2018 360
     Ceny dla zbiorowego odprowadzania ścieków 866
    ›    rok 2014/2016 435
    ›    rok 2016/2017 322
    ›    rok 2017/2018 230
Pliki do pobrania
   Druki dot. przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 790
   Druki dot. umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków 792
Inne
   Aktualności 168
     Wzór umowy o zaopatrzeniu w wodę 880
     Aneks do umowy o zaopatrzenie w wodę 3410
     Rozwiązanie umowy o zaopatrzenie w wodę 9194
     Wniosek o zmianę danych zawartych w umowie 989
     Wygaśnięcie umowy o zaopatrzenie w wodę 900
   Oferty pracy 1340
     Aktualne 1003
     Archiwalne 2971
   Ochrona danych osobowych 279
     Administrator danych osobowych 157
     Inspektor ochrony danych 221
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 1706
   Redakcja Biuletynu 1763
Łączna liczba odwiedzin:263708