Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Rok 2020

Wodociąg Wałdyki - Wałdyki, Grabowo, Rożental, Kazanice, Byszwałd, Gierłoż Polska, Z...

Sprawozdanie z badania wody

Utworzony: 2020-02-28 | Zmodyfikowany: 2020-07-02 13:35

2. Rok 2020

Wodociąg Targowisko - Targowisko Dolne, Targowisko Górne, Ludwichowo, Osowiec, Rodzo...

Sprawozdanie z badania wody

Utworzony: 2020-02-28 | Zmodyfikowany: 2020-07-02 13:34

3. Rok 2020

Wodociąg Omule - Omule, Napromek, Lubstynek, Czerlin, Szczepankowo

Sprawozdanie z badania wody

Utworzony: 2020-02-28 | Zmodyfikowany: 2020-07-02 13:33

4. Rok 2020

Wodociąg Łążyn - Łążyn, Gutowo, Rumienica, Elgnowo, Tuszewo, Prątnica

Sprawozdanie z badań wody

Utworzony: 2020-02-28 | Zmodyfikowany: 2020-07-02 13:31

5. Kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy Spółki

Kapitał zakładowy Zakładu Komunalnego Gminy Lubawa Sp. z o.o. wynosi 14.805.000,00 zł

Utworzony: 2012-10-11 | Zmodyfikowany: 2020-02-05 08:10

6. Inspektor ochrony danych

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

Inspektorem ochrony danych osobowych w Zakładzie Komunalnym Gminy Lubawa Sp. z o.o. jest Pani Katarzyna Grzechowiak e-mail: grzechowiak.odo@gmail.com telefon: 519 733 166

Utworzony: 2018-06-27 | Zmodyfikowany: 2020-01-24 14:34

7. Rozporządzenie w sprawie jakości wody

Rozporządzenie w sprawie jakośći wody przeznaczonej do spożycia

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170002294

Utworzony: 2010-11-05 | Zmodyfikowany: 2020-01-24 14:15

8. Uchwała w sprawie regulaminu dostarczania wody

Uchwała w sprawie regulaminu dostarczania wody

Uchwała Nr XXIV/163/13 Rady Gminy Lubawa z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/legalact/2013/2242/

Utworzony: 2010-10-25 | Zmodyfikowany: 2020-01-24 14:13

9. Redakcja Biuletynu

Redakcja Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej obsługują: Lidia Dreszler - nadzór techniczny, wprowadzanie danych e-mail: zkgl@zkgl.pl

Utworzony: 2010-10-18 | Zmodyfikowany: 2020-01-24 13:56

10. Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20010720747

Utworzony: 2010-10-25 | Zmodyfikowany: 2020-01-24 13:55

11. Przedmiot działalności

Przedmiot działalności

Przedmiotem działalności spółki, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące normy prawne, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, jest: Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (36.00.Z) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (37.00.Z) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (42.21.Z) Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (42.91.Z) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (42.99.Z) Wyk...

Utworzony: 2012-10-11 | Zmodyfikowany: 2020-01-22 11:32

12. UNIEWAŻNIONY Wdrożenie e-usług w Zakładzie Komunalnym Gminy Lubawa Sp. z o.o. w ramach realizowanego projektu

Wdrożenie e-usług w Zakładzie Komunalnym Gminy Lubawa Sp. z o.o. w ramach realizowan...

Zmiana ogłoszenia

Utworzony: 2020-01-07 | Zmodyfikowany: 2020-01-07 08:40

13. Rok 2019

Wodociąg Wałdyki - Wałdyki, Grabowo, Rożental, Kazanice, Byszwałd, Gierłoż Polska, Z...

Sprawozdanie z badania wody

Utworzony: 2019-02-14 | Zmodyfikowany: 2019-12-31 08:44

14. Rok 2019

Wodociąg Targowisko - Targowisko Dolne, Targowisko Górne, Ludwichowo, Osowiec, Rodzo...

Sprawozdanie z badania wody

Utworzony: 2019-02-14 | Zmodyfikowany: 2019-12-31 08:43

15. Rok 2019

Wodociąg Omule - Omule, Napromek, Lubstynek, Czerlin, Szczepankowo

Sprawozdanie z badania wody

Utworzony: 2019-02-14 | Zmodyfikowany: 2019-12-31 08:42

16. Rok 2019

Wodociąg Łążyn - Łążyn, Gutowo, Rumienica, Elgnowo, Tuszewo, Prątnica

Sprawozdanie z badań wody

Utworzony: 2019-02-14 | Zmodyfikowany: 2019-12-31 08:41

17. 2019 rok

Godziny pracy

Godziny otwarcia Zakładu Komunalnego Gminy Lubawa Sp. z o. o. 24 grudnia 2019 r. (tj. Wigilia) 7.00 - 13.00 31 grudnia 2019 r. (tj. Sylwester) 7.00 - 14.00 W przypadku awarii proszę dzwonić na telefon dyżurny 604 231 663 (czynny całą dobę).

Utworzony: 2019-12-20 | Zmodyfikowany: 2019-12-20 14:32

18. UNIEWAŻNIONY Wdrożenie e-usług w Zakładzie Komunalnym Gminy Lubawa Sp. z o.o. w ramach realizowanego projektu

Wdrożenie e-usług w Zakładzie Komunalnym Gminy Lubawa Sp. z o.o. w ramach realizowan...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Status - Ogłoszony Ogłoszenie można znaleźć pod adresem: 2019/S 231-565738 ZP– 2/2019 Realizacja projektu wdrożenia e-usług w Zakładzie Komunalnym Gminy Lubawa Sp. z o.o. w ramach realizowanego projektu „Telemetria na służbie mieszkańców – uruchomienie usług elektronicznych przez Zakład Komunalny Gminy Lubawa Sp. z o.o.” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazur...

Utworzony: 2019-11-29 | Zmodyfikowany: 2019-11-29 13:06

19. Administrator danych osobowych

Dane kontaktowe administratora danych osobowych

Administratorem danych osobowych zbieranych w ramach wykonywania zadań publicznych przez Zakład Komunalny Gminy Lubawa Sp. z o.o. z siedzibą w Łążynie 22, 14-260 Lubawa jest Pan Adam Marchlewski e-mail: zkgl@zkgl.pl telefon: 89 645 12 80

Utworzony: 2019-05-29 | Zmodyfikowany: 2019-05-29 10:11

20. ROZSTRZYGNIĘTY Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku miejscowość Mortęgi - ul. Dworcowa w Lubawie

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku miejscowość Mortęgi - ul. Dworcowa w ...

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Utworzony: 2019-05-09 | Zmodyfikowany: 2019-05-09 14:50