Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Rok 2024

Wodociąg Wałdyki - Wałdyki, Grabowo, Rożental, Kazanice, Byszwałd, Gierłoż Polska, Z...

Utworzony: 2024-01-30 | Zmodyfikowany: 2024-01-30 10:10

2. Rok 2024

Wodociąg Targowisko - Targowisko Dolne, Targowisko Górne, Ludwichowo, Osowiec, Rodzo...

Utworzony: 2024-01-30 | Zmodyfikowany: 2024-01-30 10:08

3. Rok 2024

Wodociąg Omule - Omule, Napromek, Lubstynek, Czerlin, Szczepankowo

Utworzony: 2024-01-30 | Zmodyfikowany: 2024-01-30 10:00

4. Rok 2024

Wodociąg Łążyn - Łążyn, Gutowo, Rumienica, Elgnowo, Tuszewo, Prątnica

Utworzony: 2024-01-30 | Zmodyfikowany: 2024-01-30 09:53

5. Rok 2023

Wodociąg Targowisko - Targowisko Dolne, Targowisko Górne, Ludwichowo, Osowiec, Rodzo...

Utworzony: 2023-02-06 | Zmodyfikowany: 2024-01-03 09:23

6. Rok 2023

Wodociąg Wałdyki - Wałdyki, Grabowo, Rożental, Kazanice, Byszwałd, Gierłoż Polska, Z...

Utworzony: 2023-02-06 | Zmodyfikowany: 2024-01-03 09:23

7. Rok 2023

Wodociąg Omule - Omule, Napromek, Lubstynek, Czerlin, Szczepankowo

Utworzony: 2023-02-06 | Zmodyfikowany: 2024-01-03 09:22

8. Rok 2023

Wodociąg Łążyn - Łążyn, Gutowo, Rumienica, Elgnowo, Tuszewo, Prątnica

Utworzony: 2023-02-06 | Zmodyfikowany: 2024-01-03 09:21

9. Rok 2022

Wodociąg Wałdyki - Wałdyki, Grabowo, Rożental, Kazanice, Byszwałd, Gierłoż Polska, Z...

Sprawozdania z badań wody

Utworzony: 2022-01-26 | Zmodyfikowany: 2023-02-06 11:35

10. Rok 2022

Wodociąg Omule - Omule, Napromek, Lubstynek, Czerlin, Szczepankowo

Sprawozdania z badań wody

Utworzony: 2022-01-26 | Zmodyfikowany: 2023-02-06 11:34

11. Rok 2022

Wodociąg Targowisko - Targowisko Dolne, Targowisko Górne, Ludwichowo, Osowiec, Rodzo...

Sprawozdania z badań wody

Utworzony: 2022-01-26 | Zmodyfikowany: 2023-02-06 11:34

12. Rok 2022

Wodociąg Łążyn - Łążyn, Gutowo, Rumienica, Elgnowo, Tuszewo, Prątnica

Sprawozdania z badań wody

Utworzony: 2022-01-26 | Zmodyfikowany: 2023-02-06 11:32

13. Dostawa wysięgnika hydraulicznego ciągnikowego, głowicy koszącej oraz głowicy odmulającej

Dostawa wysięgnika hydraulicznego ciągnikowego, głowicy koszącej oraz głowicy odmula...

Przedmiot zamówienia: 1) Przedmiotem zamówienia są dostawy 2) Wspólny Słownik Zamówień: CPV 16600000-1, CPV 16310000-1, CPV 42990000-2 3) Przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego wysięgnika hydraulicznego ciągnikowego, głowicy koszącej oraz głowicy odmulającej na potrzeby Zakładu Komunalnego Gminy Lubawa Sp. z o.o. 4) Specyfikacja przedmiotu zamówienia szczegółowo opisana została w Załączniku nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia

Utworzony: 2022-12-16 | Zmodyfikowany: 2022-12-27 12:49

14. Dostawa przyczepy budowlanej

Dostawa przyczepy budowlanej

Utworzony: 2022-03-04 | Zmodyfikowany: 2022-03-18 12:26

15. Dostawa równiarki drogowej ciągnikowej

Dostawa równiarki drogowej ciągnikowej

Utworzony: 2022-02-01 | Zmodyfikowany: 2022-02-09 14:38

16. Rok 2021

Wodociąg Wałdyki - Wałdyki, Grabowo, Rożental, Kazanice, Byszwałd, Gierłoż Polska, Z...

Sprawozdania z badań wody

Utworzony: 2021-02-10 | Zmodyfikowany: 2021-12-31 12:39

17. Rok 2021

Wodociąg Targowisko - Targowisko Dolne, Targowisko Górne, Ludwichowo, Osowiec, Rodzo...

Sprawozdania z badań wody

Utworzony: 2021-02-10 | Zmodyfikowany: 2021-12-31 12:37

18. Rok 2021

Wodociąg Omule - Omule, Napromek, Lubstynek, Czerlin, Szczepankowo

Sprawozdania z badań wody

Utworzony: 2021-02-10 | Zmodyfikowany: 2021-12-31 12:35

19. Rok 2021

Wodociąg Łążyn - Łążyn, Gutowo, Rumienica, Elgnowo, Tuszewo, Prątnica

Sprawozdania z badań wody

Utworzony: 2021-02-10 | Zmodyfikowany: 2021-12-31 12:34

20. 2021 rok

Dostawa ciągnika rolniczego na potrzeby Zakładu Komunalnego Gminy Lubawa Sp. z o.o.

Utworzony: 2021-12-16 | Zmodyfikowany: 2021-12-31 11:50