artykuł nr 1

Wyjaśnienia treści SIWZ 3

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z budową stacji uzupełniająco - stabilizującej ciśnienie w sieci wodociągowej w miejscowości Rożental.
wyjaśnienia treści SIWZ 3

Załączniki:
Wyjaśnienia treści SIWZ 3415 KB