artykuł nr 1

14 września 2015

 

Dostawa energii elektrycznej
Ogłoszenie o przetargu

Status: rozstrzygnięty

Rodzaj zamówienia: dostawa energii elektrycznej

Nr UZP: 238914 - 2015

Termin składania ofert: 22.09.2015 r. do godz. 9:00

Termin otwarcia ofert: 22.09.2015 r. o godz. 9:30