artykuł nr 1

01 grudnia 2014 r.

Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Byszwałd - etap II
Ogłoszenie o przetargu

Status: rozstrzygnięty

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Finansowanie: Środki z UE + Środki własne

Nr UZP: 248741-2014

Termin składania ofert: 2014-12-17 09:00:00

Termin otwarcia ofert: 2014-12-17 09:30:00