artykuł nr 1

22 sierpnia 2013 r.

Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Byszwałd - etap I  
Ogłoszenie o przetargu

 Status: rozstrzygnięty

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Finansowanie: Środki z UE + Środki własne

Nr UZP: 338856-2013

Termin składania ofert: 2013-09-06 09:00:00

Termin otwarcia ofert: 2013-09-06 09:30:00