logo bip.gov.pl

 Zakład Komunalny Gminy Lubawa Sp. z o.o.

  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Statystyka odwiedzin

Statystyki Odwiedzin

 OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN 264871
 LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ 36232
Odwiedziny Poszczególnych Działów
ZKGL Sp. z o.o.
 Dane podstawowe   36232
 Inf. o przekształceniu   1058
 Przedmiot działalności   1769
 Kapitał zakładowy   1314
 Aktualności   895
 Archiwum   178
  Komunikaty   95
Władze
 Zarząd   1748
 Rada Nadzorcza   1358
 Zgromadzenie Wspólników   1225
Akty Prawne
 Status - forma prawna   1674
 Umowa   1176
 Dostarczanie wody   1452
  Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków   687
  Uchwała w sprawie regulaminu dostarczania wody   775
  Zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków   297
  Rozporządzenie w sprawie jakości wody   602
Ogłoszenia
 Aktualne   14887
 Archiwalne   582
  Sprzedaż ruchomości   30720
Zamówienia publiczne
 Zamówienia publiczne poniżej 14 tys. euro   33433
  2010 rok   946
   wyniki   384
 Zamówienia publiczne   1404
  2019 rok   345
   OGŁOSZONY Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku miejscowość Mortęgi - ul. Dworcowa w Lubawie   419
   UNIEWAŻNIONY Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Rodzone oraz Sampława   572
   ROZSTRZYGNIĘTY Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Rodzone oraz Sampława   418
  2018 rok   1342
  2017 rok   4922
   ROZSTRZYGNIĘTY Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku miejscowość Mortęgi - ul. Dworcowa w Lubawie    548
   ROZSTRZYGNIĘTY Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z budową stacji uzupełniająco-stabilizującej ciśnienie w sieci wodociągowej w miejscowości Rożental   811
   ROZSTRZYGNIĘTY Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Grabowo i Wałdyki oraz dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w miejscowości Grabowo osiedle   416
   ROZSTRZYGNIĘTY Budowa stacji uzupełniająco - stabilizującej ciśnienie w sieci wodociągowej w miejscowości Rożental    339
  2015 rok   789
   ROZSTRZYGNIĘTY Przetarg na dostawę energii elektrycznej.   421
  2014 rok   7156
   ROZSTRZYGNIĘTY Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Byszwałd - etap II   1155
   ROZSTRZYGNIĘTY Budowa systemu kanalizacji sanitarnej z przyłączami wraz z budową oczyszczalni ścieków w miejscowości Kazanice    28875
  2013 rok   20402
   ROZSTRZYGNIĘTY Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Byszwałd - etap I   1254
  2011 rok   13522
Badania wody
 Wodociąg Łążyn   1473
  Rok 2019   17
  Rok 2018   132
  Rok 2017   126
  Rok 2016   257
  Rok 2015   347
  Rok 2014   391
  Rok 2013   602
  Rok 2012   908
  Rok 2011   696
  Rok 2010   827
 Wodociąg Omule   1042
  Rok 2019   15
  Rok 2018   66
  Rok 2017   102
  Rok 2016   192
  Rok 2015   239
  Rok 2014   379
  Rok 2013   530
  Rok 2012   712
  Rok 2011   620
  Rok 2010   598
 Wodociąg Targowisko   1117
  Rok 2019   10
  Rok 2018   74
  Rok 2017   99
  Rok 2016   199
  Rok 2015   247
  Rok 2014   369
  Rok 2013   544
  Rok 2012   710
  Rok 2011   711
  Rok 2010   600
 Wodociąg Wałdyki   1340
  Rok 2019   7
  Rok 2018   69
  Rok 2017   125
  Rok 2016   385
  Rok 2015   217
  Rok 2014   360
  Rok 2013   513
  Rok 2012   808
  Rok 2011   660
  Rok 2010   643
Cennik
 Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków   91
  okres trzyletni: 12.06.2018-11.06.2019, 12.06.2019-11.06.2020, 12.06.2020-11.06.2021   111
 Archiwum   40
  Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę   1474
   rok 2010/2011   803
   rok 2009/2010   651
   rok 2011/2012   589
   rok 2012/2013   525
   rok 2013/2014   631
   rok 2014/2015   387
   rok 2015/2016   265
   rok 2016/2017   289
   rok 2017/2018   174
  Ceny dla zbiorowego odprowadzania ścieków   621
   rok 2014/2016   298
   rok 2016/2017   168
   rok 2017/2018   89
Pliki do pobrania
 Druki dot. przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej   468
 Druki dot. umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków   447
Inne
 Oferty pracy   877
  Aktualne   774
  Archiwalne   2772
 Ochrona danych osobowych   53
  Inspektor ochrony danych   47
 Procedury przyjmowania i załatwiania spraw   1470
  Wzór umowy o zaopatrzeniu w wodę   816
  Aneks do umowy o zaopatrzenie w wodę   2907
  Rozwiązanie umowy o zaopatrzenie w wodę   5122
  Wniosek o zmianę danych zawartych w umowie   922
  Wygaśnięcie umowy o zaopatrzenie w wodę   829
 Redakcja Biuletynu   1486


wersja do druku drukuj