artykuł nr 1

Uchwała w sprawie ustalenia ceny dla zbiorowego odprowadzania ścieków

Uchwała Nr XXXV/231/2014 Rady Gminy Lubawa z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie ustalenia ceny dla zbiorowego odprowadzania ścieków.

Ceny obowiązujące od 01.09.2014 r. do 29.02.2016 r.