artykuł nr 1

Uchwała w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Uchwała Nr XXXV/230/2014 Rady Gminy Lubawa z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę obowiązująca do 31.08.2015 r.