artykuł nr 1

Zmiana taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę od 01.01.2011 r.

Zmiana taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę obowiązującej do 31.08.2011 r.

Załączniki:
Zmiana taryfy 29 KB
artykuł nr 2

Uchwała w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Uchwała Nr XLI/236/10 Rady Gminy Lubawa z dnia 29 września 2010 roku w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę obowiązująca do 31.08.2011 r.