artykuł nr 1

17 lutego 2015 r.

Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Byszwałd - etap I
Zadanie zostało sfinansowane w kwocie 50.000,00 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w ramach umowy pożyczki nr 00009/14/07052/OW-OT/P z dn. 03.07.2014 r. z późn. aneksami.

obrazek
artykuł nr 2

17 listopada 2014 r.

Budowa systemu kanalizacji sanitarnej z przyłączami wraz z budową oczyszczalni ścieków w miejscowości Kazanice
Zadanie zostało sfinansowane w kwocie 2.329.488,82 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w ramach umowy pożyczki nr 00017/14/07052/OW-OT/P z dn. 03.07.2014 r. z późn. aneksami.

obrazek