artykuł nr 1

Zakład Komunalny Gminy Lubawa Sp. z o.o. jest spółką wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000433631