artykuł nr 1

Zakład Komunalny Gminy Lubawa Sp. z o.o. działa w oparciu o Uchwałę Rady Gminy Lubawa nr XVII/109/12 z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego Zakładu Komunalnego Gminy Lubawa w celu zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz na podstawie aktu założycielskiego spółki sporządzonego w formie Aktu Notarialnego Repertorium A nr: 4104/2012 z dnia 07 września 2012 r.