artykuł nr 1

Organy Spółki

Zgromadzenie Wspólników stanowi:

  • Gmina Lubawa