artykuł nr 1

Rada Nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej:

  • Wiesław Artur Lalewicz   -  Przewodniczący
  • Kaziemierz Roznowski - Zastępca Przewodniczącego
  • Karol Sadowski    -  Sekretarz