artykuł nr 1

Władze Spółki

Zarząd:

Adam Michał Marchlewski   - Prezes Zarządu