artykuł nr 1

Komunikat 1

KOMUNIKAT 1

Prezesa Zarządu

Zakładu Komunalnego Gminy Lubawa Sp. z o.o.

z dnia 29 marca 2018 r.

dla odbiorców wody zaopatrywanych z wodociągu publicznego w m. Łążyn

 

Prezes Zakładu Komunalnego Gminy Lubawa Sp. z o.o.  informuje, że w wodociągu publicznym Łążyn zasilającego miejscowości: Łążyn, Rumienica, Gutowo, Prątnica, Tuszewo

woda jest przydatna do spożycia.

 

W związku z powyższym, odbiorcy zostali przełączeni na zasilanie z ujęcia wody z wodociągu publicznego Łążyn.

 

Zał. 1 Komunikat Państwowego Inspektora Sanitarnego w Iławie

 

artykuł nr 2

Komunikat

Łążyn, 22 marca 2018 r.

KOMUNIKAT

Prezesa Zarządu

Zakładu Komunalnego Gminy Lubawa Sp. z o.o.

z dnia 22 marca 2018 r.

dla odbiorców wody zaopatrywanych z wodociągu publicznego w m. Łążyn.

Prezes Zakładu Komunalnego Gminy Lubawa Sp. z o.o. informuje, że w wodociągu

publicznym Łążyn zasilającego miejscowości: Łążyn, Rumienica, Gutowo, Prątnica,

Tuszewo wykryto bakterie grupy coli.

W związku z brakiem przydatności wody do spożycia, wodociąg został wyłączony z eksploatacji.

 

Odbiorcy z ww. miejscowości zostali przełączenia na zasilanie z ujęcia wody z wodociągu

publicznego Omule.

 

Ze względu na zaistniałą sytuację mogą nastąpić spadki ciśnienia wody w sieci wodociągowej.

 

Zał. 1 Komunikat Państwowego Inspektora Sanitarnego w Iławie