artykuł nr 1

Wodociąg Łążyn - Łążyn, Gutowo, Rumienica, Elgnowo, Tuszewo, Prątnica

Sprawozdanie z badań wody