artykuł nr 1

Dostawa przyczepy budowlanej

1. Przedmiot zamówienia: 1) Przedmiotem zamówienia są dostawy 2) Wspólny Słownik Zamówień: CPV 34223310-2 3) Przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej przyczepy budowlanej tandem - ciągnikowej na potrzeby Zakładu Komunalnego Gminy Lubawa Sp. z o.o. 4) Specyfikacja przyczepy budowlanej: a) Ładowność: min. 12000 kg, b) Pojemność ładunkowa: min. 7 m3, c) Powierzchnia ładunkowa (podłoga): 10 m2 - 12 m2, d) Grubość blachy skrzyni ładunkowej min. 8 mm ściany i 10 m