artykuł nr 1

18 lipca 2017 r.

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z budową stacji uzupełniająco - stabilizującej ciśnienie w sieci wodociągowej w miejscowości Rożental.
ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o unieważnieniu postępowania

artykuł nr 2

07 lipca 2017

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z budową stacji uzupełniająco - stabilizującej ciśnienie w sieci wodociągowej w miejscowości Rożental.
informacja z otwarcia ofert

Załączniki:
Informacja z otarcia ofert 74 KB
artykuł nr 3

Wyjaśnienia treści SIWZ 3

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z budową stacji uzupełniająco - stabilizującej ciśnienie w sieci wodociągowej w miejscowości Rożental.
wyjaśnienia treści SIWZ 3

Załączniki:
Wyjaśnienia treści SIWZ 3 415 KB
artykuł nr 4

Wyjaśnienia treści SIWZ 2

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z budową stacji uzupełniająco - stabilizującej ciśnienie w sieci wodociągowej w miejscowości Rożental.
wyjaśnienia treści SIWZ 2

Załączniki:
Wyjaśnienia treści SIWZ 2 394 KB
artykuł nr 5

Modyfikacje i wyjaśnienia treści SIWZ

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z budową stacji uzupełniająco - stabilizującej ciśnienie w sieci wodociągowej w miejscowości Rożental.
modyfikacje i wyjaśnienia treści SIWZ