artykuł nr 1

25 września 2015 r.


Przetarg na dostawę energii elektrycznej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

artykuł nr 2

Modyfikacje treści SIWZ

Przetarg na dostawę energii elektrycznej

modyfikacje treści SIWZ

Załączniki:
Zal. 4 - Projekt umowy 96 KB
artykuł nr 3

Wyjaśnienia treści SIWZ

Przetarg na dostawę energii elektrycznej

wyjaśnienia treści SIWZ

artykuł nr 4

14 września 2015

 

Dostawa energii elektrycznej
Ogłoszenie o przetargu

Status: rozstrzygnięty

Rodzaj zamówienia: dostawa energii elektrycznej

Nr UZP: 238914 - 2015

Termin składania ofert: 22.09.2015 r. do godz. 9:00

Termin otwarcia ofert: 22.09.2015 r. o godz. 9:30