artykuł nr 1

31 grudnia 2014 r.

Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Byszwałd - etap II
ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Załączniki:
Ogłoszenie o wyborze 78 KB
artykuł nr 2

Wyjaśnienia treści SIWZ

Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Byszwałd - etap II
wyjaśnienia treści SIWZ

artykuł nr 3

Modyfikacje treści SIWZ

Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Byszwałd - etap II
modyfikacje treści SIWZ

artykuł nr 4

01 grudnia 2014 r.

Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Byszwałd - etap II
Ogłoszenie o przetargu

Status: rozstrzygnięty

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Finansowanie: Środki z UE + Środki własne

Nr UZP: 248741-2014

Termin składania ofert: 2014-12-17 09:00:00

Termin otwarcia ofert: 2014-12-17 09:30:00