artykuł nr 1

17 listopada 2014 r.

Budowa systemu kanalizacji sanitarnej z przyłączami wraz z budową oczyszczalni ścieków w miejscowości Kazanice
Zadanie zostało sfinansowane w kwocie 2.329.488,82 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w ramach umowy pożyczki nr 00017/14/07052/OW-OT/P z dn. 03.07.2014 r. z późn. aneksami.

obrazek
artykuł nr 2

13 marca 2013 r.

Budowa systemu kanalizacji sanitarnej z przyłączami wraz z budową oczyszczalni ścieków w miejscowości Kazanice                                                                                      
ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty                                                                      

Załączniki:
ogłoszenie o wyborze 61 KB
artykuł nr 3

Informacja

Budowa systemu kanalizacji sanitarnej z przyłączami wraz z budową oczyszczalni ścieków w miejscowości Kazanice                                                                            
Informacja z dn. 27.02.2013 r.

 

Załączniki:
Informacja z dn. 27.02.2013 r. 21 KB
artykuł nr 4

wyjaśnienia treści SIWZ

Budowa systemu kanalizacji sanitarnej z przyłączami wraz z budową oczyszczalni ścieków w miejscowości Kazanice                                                                                 
wyjaśnienia treści SIWZ

artykuł nr 5

15 lutego 2013 r.

Budowa systemu kanalizacji sanitarnej z przyłączami wraz z budową oczyszczalni ścieków w miejscowości Kazanice                                                                                     
Ogłoszenie o przetargu

 

Status: rozstrzygnięty

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Finansowanie: Środki z UE + Środki własne

Nr UZP: 64224-2013

Termin składania ofert: 2013-03-05 09:00:00

Termin otwarcia ofert: 2013-03-05 09:30:00

 

 

Załączniki:
Ogłoszenie o zamówieniu BZP MB
SIWZ - KANALIZACJA 175 KB
Zal 1 - Formularz oferty 31 KB
Zal 2 - Oświadczenie na podstawie art 22 ust 1 27 KB
Zal 3 - Oświadczenie na podstawie art 24 ust 1 26 KB
Zal 4 - Doświadczenie zawodowe 29 KB
Zal 5 - Potencjał kadrowy 30 KB
Zal 6 - Umowa na roboty budowlane 85 KB
Zal 7 - Oświadczenie właściciela neruchomości 33 KB
Zal 8 - Kanalizacja Kazanice Proj bud-wyk 136 MB
Zal 9 - Kanalizacja Kazanice STWiORB 1 MB
Zal 10 - Kanalizacja Kazanice STWiORB 2 358 KB
Zal 11 - Kanalizacja Kazanice przedmiar robót 140 KB
Zal 12 - Kolektor Rodzone-Kazanice Proj bud-wyk 30 MB
Zal 13 - Kolektor Rodzone-Kazanice STWiORB MB
Zal 14 - Kolektor Rodzone - Kazanice Przedmiar robót 102 KB
Zal 15 - Oczyszczalnia Proj zag terenu MB
Zal 16 - Oczyszczalnia Proj archit-bud - technologia 10 MB
Zal 17 - Oczyszczalnia Proj archit-bud - bud tech MB
Zal 18 - Oczyszczalnia Proj archit-bud - inst sanit MB
Zal 19 - Oczyszczalnia Proj archit-bud - inst elek 12 MB
Zal 20 - Oczyszczalnia Dok badań podłoża gruntowego 448 KB
Zal 21 - Oczyszczalnia Informacja BIOZ 264 KB
Zal 22 - Oczyszczalnia Proj bud - Przyłącza wod-kan MB
Zal 23 - Oczyszczalnia Proj bud - Przyłącza elek MB
Zal 24 - Oczyszczalnia STWiORB - og-bud MB
Zal 25 - Oczyszczalnia STWiORB - arch-konst 470 KB
Zal 26 - Oczyszczalnia STWiORB - elek 674 KB
Zal 27 - Oczyszczalnia Przedmiar robót - elek 143 KB
Zal 28 - Oczyszczalnia Przedmiar robót - og-bud 264 KB
Zal 29 - Oczyszczalnia Przedmiar robót - bud-tech 104 KB