artykuł nr 1

Informacja o przekształceniu ZKGL w ZKGL Sp. z o.o.

W wyniku zawarcia dnia 07 września 2012 r. aktu założycielskiego samorządowy zakład budżetowy - Zakład Komunalny Gminy Lubawa został przekształcony w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą - Zakład Komunalny Gminy Lubawa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy o gospodarce komunalnej - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstała w wyniku przekształcenia samorządowego zakładu budżetowego wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki swego poprzednika.