artykuł nr 1

Kapitał zakładowy Spółki

Kapitał zakładowy Zakładu Komunalnego Gminy Lubawa Sp. z o.o. wynosi 14.805.000,00 zł