logo bip.gov.pl

 Zakład Komunalny Gminy Lubawa Sp. z o.o.

  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 ZKGL Sp. z o.o. / Przedmiot działalności
1.

Przedmiot działalności

Przedmiotem działalności spółki, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące normy prawne, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, jest:

 • wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (35.30.Z) 
 • pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (36.00.Z)
 • odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (37.00.Z)
 • zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (38.11.Z)
 • demontaż wyrobów zużytych (38.31.Z)
 • odzysk surowców z materiałów segregowanych (38.32.Z)
 • roboty związane z budową dróg i autostrad (42.11.Z)
 • roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (42.21.Z)
 • roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (42.91.Z)
 • roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (42.99.Z)
 • rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (43.11.Z)
 • przygotowanie terenu pod budowę (43.12.Z)
 • wykonywanie instalacji elektrycznych (43.21.Z)
 • wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (43.22.Z)
 • wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (43.29.Z)
 • tynkowanie (43.31.Z)
 • zakładanie stolarki budowlanej (43.32.Z)
 • posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian (43.33.Z)
 • malowanie i szklenie (43.34.Z)
 • transport drogowy towarów (49.41.Z)
 • transport rurociągowy (49.50.Z)

Podmiot udostępniający informację: Zakład Komunalny Gminy Lubawa Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Lidia Dreszler
Osoba, która wprowadziła dane: Lidia Dreszler
Data wytworzenia informacji: 2012-10-11
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-10-11
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-12 08:48

rejestr zmian publikacji »

wersja do druku drukuj