Statystyki odwiedzin strony BIP

ZKGL Sp. z o.o.
   Dane podstawowe 49131
   Inf. o przekształceniu 1572
   Przedmiot działalności 2313
   Kapitał zakładowy 1783
Władze
   Zarząd 2406
   Rada Nadzorcza 1809
   Zgromadzenie Wspólników 1593
Akty Prawne
   Status - forma prawna 2007
   Umowa 1559
   Inne akty prawne 1826
     Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 901
     Uchwała w sprawie regulaminu dostarczania wody 1002
     Zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 485
     Rozporządzenie w sprawie jakości wody 798
Ogłoszenia
   Aktualne 21320
   Archiwalne 933
     2019 rok 191
     2018 rok 155
     2017 rok 140
     2016 rok 293
     2012 rok 156
Zamówienia publiczne
   Zamówienia publiczne 8400
     2020 rok 2459
    ›    ROZSTRZYGNIĘTY Wdrożenie e-usług w Zakładzie Komunalnym Gminy Lubawa Sp. z o.o. w ramach realizowanego projektu 305
     2019 rok 5219
    ›    ROZSTRZYGNIĘTY Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku miejscowość Mortęgi - ul. Dworcowa w Lubawie 1500
    ›    UNIEWAŻNIONY Wdrożenie e-usług w Zakładzie Komunalnym Gminy Lubawa Sp. z o.o. w ramach realizowanego projektu 540
    ›    UNIEWAŻNIONY Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Rodzone oraz Sampława 945
    ›    ROZSTRZYGNIĘTY Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Rodzone oraz Sampława 858
     2018 rok 2314
     2017 rok 5210
    ›    ROZSTRZYGNIĘTY Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku miejscowość Mortęgi - ul. Dworcowa w Lubawie 925
    ›    ROZSTRZYGNIĘTY Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z budową stacji uzupełniająco-stabilizującej ciśnienie w sieci wodociągowej w miejscowości Rożental 1450
    ›    ROZSTRZYGNIĘTY Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Grabowo i Wałdyki oraz dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w miejscowości Grabowo osiedle 699
    ›    ROZSTRZYGNIĘTY Budowa stacji uzupełniająco - stabilizującej ciśnienie w sieci wodociągowej w miejscowości Rożental 741
     2015 rok 1009
    ›    ROZSTRZYGNIĘTY Przetarg na dostawę energii elektrycznej. 733
     2014 rok 8330
    ›    ROZSTRZYGNIĘTY Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Byszwałd - etap II 1479
    ›    ROZSTRZYGNIĘTY Budowa systemu kanalizacji sanitarnej z przyłączami wraz z budową oczyszczalni ścieków w miejscowości Kazanice 29233
     2013 rok 20620
    ›    ROZSTRZYGNIĘTY Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Byszwałd - etap I 1591
     2011 rok 13829
     Zamówienia publiczne poniżej 14 tys. euro 2010 rok 255
    ›    wyniki 223
   Zamówienia publiczne do 30 tys. euro 2150
     2020 rok 10138
    ›    Modernizacja istniejącej przepompowni ścieków nr 3 w Kazanicach 176
Badania wody
   Wodociąg Łążyn 2632
     Rok 2021 92
     Rok 2020 246
     Rok 2019 339
     Rok 2018 435
     Rok 2017 305
     Rok 2016 444
     Rok 2015 519
     Rok 2014 571
     Rok 2013 770
     Rok 2012 1081
     Rok 2011 884
     Rok 2010 1007
   Wodociąg Omule 1378
     Rok 2021 51
     Rok 2020 172
     Rok 2019 227
     Rok 2018 238
     Rok 2017 294
     Rok 2016 386
     Rok 2015 405
     Rok 2014 564
     Rok 2013 702
     Rok 2012 902
     Rok 2011 790
     Rok 2010 767
   Wodociąg Targowisko 1434
     Rok 2021 50
     Rok 2020 173
     Rok 2019 236
     Rok 2018 274
     Rok 2017 278
     Rok 2016 386
     Rok 2015 413
     Rok 2014 542
     Rok 2013 716
     Rok 2012 890
     Rok 2011 879
     Rok 2010 775
   Wodociąg Wałdyki 1682
     Rok 2021 73
     Rok 2020 183
     Rok 2019 264
     Rok 2018 239
     Rok 2017 275
     Rok 2016 554
     Rok 2015 380
     Rok 2014 512
     Rok 2013 680
     Rok 2012 963
     Rok 2011 813
     Rok 2010 802
Cennik
   Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 629
     okres trzyletni: 12.06.2018-11.06.2019, 12.06.2019-11.06.2020, 12.06.2020-11.06.2021 702
   Archiwum 284
     Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 1708
    ›    rok 2010/2011 1038
    ›    rok 2009/2010 842
    ›    rok 2011/2012 790
    ›    rok 2012/2013 709
    ›    rok 2013/2014 841
    ›    rok 2014/2015 585
    ›    rok 2015/2016 450
    ›    rok 2016/2017 500
    ›    rok 2017/2018 415
     Ceny dla zbiorowego odprowadzania ścieków 903
    ›    rok 2014/2016 477
    ›    rok 2016/2017 369
    ›    rok 2017/2018 273
Pliki do pobrania
   Druki dot. przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 876
   Druki dot. umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków 890
Inne
   Aktualności 224
     Wzór umowy o zaopatrzeniu w wodę 905
     Aneks do umowy o zaopatrzenie w wodę 3485
     Rozwiązanie umowy o zaopatrzenie w wodę 9237
     Wniosek o zmianę danych zawartych w umowie 1012
     Wygaśnięcie umowy o zaopatrzenie w wodę 924
   Oferty pracy 1472
     Aktualne 1057
     Archiwalne 3012
   Ochrona danych osobowych 364
     Administrator danych osobowych 197
     Inspektor ochrony danych 259
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 1770
   Redakcja Biuletynu 1837
Łączna liczba odwiedzin:283407