Statystyki odwiedzin strony BIP

ZKGL Sp. z o.o.
   Dane podstawowe 48459
   Inf. o przekształceniu 1539
   Przedmiot działalności 2272
   Kapitał zakładowy 1749
Władze
   Zarząd 2355
   Rada Nadzorcza 1776
   Zgromadzenie Wspólników 1563
Akty Prawne
   Status - forma prawna 1984
   Umowa 1533
   Inne akty prawne 1803
     Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 883
     Uchwała w sprawie regulaminu dostarczania wody 983
     Zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 464
     Rozporządzenie w sprawie jakości wody 781
Ogłoszenia
   Aktualne 20996
   Archiwalne 912
     2019 rok 171
     2018 rok 132
     2017 rok 123
     2016 rok 259
     2012 rok 136
Zamówienia publiczne
   Zamówienia publiczne 8054
     2020 rok 2113
    ›    ROZSTRZYGNIĘTY Wdrożenie e-usług w Zakładzie Komunalnym Gminy Lubawa Sp. z o.o. w ramach realizowanego projektu 274
     2019 rok 5196
    ›    ROZSTRZYGNIĘTY Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku miejscowość Mortęgi - ul. Dworcowa w Lubawie 1437
    ›    UNIEWAŻNIONY Wdrożenie e-usług w Zakładzie Komunalnym Gminy Lubawa Sp. z o.o. w ramach realizowanego projektu 515
    ›    UNIEWAŻNIONY Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Rodzone oraz Sampława 914
    ›    ROZSTRZYGNIĘTY Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Rodzone oraz Sampława 823
     2018 rok 2286
     2017 rok 5187
    ›    ROZSTRZYGNIĘTY Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku miejscowość Mortęgi - ul. Dworcowa w Lubawie 896
    ›    ROZSTRZYGNIĘTY Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z budową stacji uzupełniająco-stabilizującej ciśnienie w sieci wodociągowej w miejscowości Rożental 1392
    ›    ROZSTRZYGNIĘTY Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Grabowo i Wałdyki oraz dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w miejscowości Grabowo osiedle 674
    ›    ROZSTRZYGNIĘTY Budowa stacji uzupełniająco - stabilizującej ciśnienie w sieci wodociągowej w miejscowości Rożental 715
     2015 rok 987
    ›    ROZSTRZYGNIĘTY Przetarg na dostawę energii elektrycznej. 704
     2014 rok 7349
    ›    ROZSTRZYGNIĘTY Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Byszwałd - etap II 1445
    ›    ROZSTRZYGNIĘTY Budowa systemu kanalizacji sanitarnej z przyłączami wraz z budową oczyszczalni ścieków w miejscowości Kazanice 29204
     2013 rok 20596
    ›    ROZSTRZYGNIĘTY Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Byszwałd - etap I 1559
     2011 rok 13806
     Zamówienia publiczne poniżej 14 tys. euro 2010 rok 234
    ›    wyniki 203
   Zamówienia publiczne do 30 tys. euro 1832
     2020 rok 6439
    ›    Modernizacja istniejącej przepompowni ścieków nr 3 w Kazanicach 151
Badania wody
   Wodociąg Łążyn 2518
     Rok 2021 66
     Rok 2020 221
     Rok 2019 318
     Rok 2018 409
     Rok 2017 287
     Rok 2016 424
     Rok 2015 502
     Rok 2014 552
     Rok 2013 753
     Rok 2012 1062
     Rok 2011 862
     Rok 2010 986
   Wodociąg Omule 1354
     Rok 2021 34
     Rok 2020 157
     Rok 2019 206
     Rok 2018 219
     Rok 2017 274
     Rok 2016 367
     Rok 2015 387
     Rok 2014 550
     Rok 2013 685
     Rok 2012 882
     Rok 2011 771
     Rok 2010 753
   Wodociąg Targowisko 1413
     Rok 2021 35
     Rok 2020 156
     Rok 2019 217
     Rok 2018 256
     Rok 2017 259
     Rok 2016 366
     Rok 2015 395
     Rok 2014 524
     Rok 2013 698
     Rok 2012 870
     Rok 2011 858
     Rok 2010 760
   Wodociąg Wałdyki 1653
     Rok 2021 49
     Rok 2020 160
     Rok 2019 246
     Rok 2018 220
     Rok 2017 260
     Rok 2016 538
     Rok 2015 363
     Rok 2014 497
     Rok 2013 662
     Rok 2012 950
     Rok 2011 800
     Rok 2010 784
Cennik
   Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 564
     okres trzyletni: 12.06.2018-11.06.2019, 12.06.2019-11.06.2020, 12.06.2020-11.06.2021 650
   Archiwum 263
     Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 1692
    ›    rok 2010/2011 1018
    ›    rok 2009/2010 821
    ›    rok 2011/2012 767
    ›    rok 2012/2013 686
    ›    rok 2013/2014 820
    ›    rok 2014/2015 559
    ›    rok 2015/2016 427
    ›    rok 2016/2017 477
    ›    rok 2017/2018 388
     Ceny dla zbiorowego odprowadzania ścieków 885
    ›    rok 2014/2016 458
    ›    rok 2016/2017 349
    ›    rok 2017/2018 254
Pliki do pobrania
   Druki dot. przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 841
   Druki dot. umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków 857
Inne
   Aktualności 200
     Wzór umowy o zaopatrzeniu w wodę 894
     Aneks do umowy o zaopatrzenie w wodę 3455
     Rozwiązanie umowy o zaopatrzenie w wodę 9216
     Wniosek o zmianę danych zawartych w umowie 1000
     Wygaśnięcie umowy o zaopatrzenie w wodę 912
   Oferty pracy 1413
     Aktualne 1030
     Archiwalne 2993
   Ochrona danych osobowych 326
     Administrator danych osobowych 178
     Inspektor ochrony danych 243
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 1743
   Redakcja Biuletynu 1805
Łączna liczba odwiedzin:273630