Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Rok 2021

Wodociąg Wałdyki - Wałdyki, Grabowo, Rożental, Kazanice, Byszwałd, Gierłoż Polska, Z...

Sprawozdania z badań wody

Utworzony: 2021-02-10 | Zmodyfikowany: 2021-03-03 10:54

2. Rok 2021

Wodociąg Targowisko - Targowisko Dolne, Targowisko Górne, Ludwichowo, Osowiec, Rodzo...

Sprawozdania z badań wody

Utworzony: 2021-02-10 | Zmodyfikowany: 2021-03-03 10:53

3. Rok 2021

Wodociąg Omule - Omule, Napromek, Lubstynek, Czerlin, Szczepankowo

Sprawozdania z badań wody

Utworzony: 2021-02-10 | Zmodyfikowany: 2021-03-03 10:52

4. Rok 2021

Wodociąg Łążyn - Łążyn, Gutowo, Rumienica, Elgnowo, Tuszewo, Prątnica

Sprawozdania z badań wody

Utworzony: 2021-02-10 | Zmodyfikowany: 2021-03-03 10:50

5. Uchwała w sprawie regulaminu dostarczania wody

Uchwała w sprawie regulaminu dostarczania wody

Uchwała Nr XIV/100/20 Rady Gminy Lubawa z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Utworzony: 2010-10-25 | Zmodyfikowany: 2021-01-14 11:34

6. Rok 2020

Wodociąg Wałdyki - Wałdyki, Grabowo, Rożental, Kazanice, Byszwałd, Gierłoż Polska, Z...

Sprawozdanie z badania wody

Utworzony: 2020-02-28 | Zmodyfikowany: 2020-11-13 11:53

7. Rok 2020

Wodociąg Targowisko - Targowisko Dolne, Targowisko Górne, Ludwichowo, Osowiec, Rodzo...

Sprawozdanie z badania wody

Utworzony: 2020-02-28 | Zmodyfikowany: 2020-11-13 11:50

8. Rok 2020

Wodociąg Omule - Omule, Napromek, Lubstynek, Czerlin, Szczepankowo

Sprawozdanie z badania wody

Utworzony: 2020-02-28 | Zmodyfikowany: 2020-11-13 11:45

9. Rok 2020

Wodociąg Łążyn - Łążyn, Gutowo, Rumienica, Elgnowo, Tuszewo, Prątnica

Sprawozdanie z badań wody

Utworzony: 2020-02-28 | Zmodyfikowany: 2020-11-13 10:22

10. Modernizacja istniejącej przepompowni ścieków nr 3 w Kazanicach

Modernizacja istniejącej przepompowni ścieków nr 3 w Kazanicach

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Utworzony: 2020-08-25 | Zmodyfikowany: 2020-08-25 14:50

11. Modernizacja istniejącej przepompowni ścieków nr 3 w Kazanicach

Modernizacja istniejącej przepompowni ścieków nr 3 w Kazanicach

Modernizacja istniejącej przepompowni ścieków w Kazanicach

Utworzony: 2020-08-10 | Zmodyfikowany: 2020-08-19 12:23

12. ROZSTRZYGNIĘTY Wdrożenie e-usług w Zakładzie Komunalnym Gminy Lubawa Sp. z o.o. w ramach realizowanego projektu

Wdrożenie e-usług w Zakładzie Komunalnym Gminy Lubawa Sp. z o.o. w ramach realizowan...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Status - Ogłoszony Ogłoszenie można znaleźć pod adresem: 2020/S 139-341542. ZP– 1/2020 realizacja projektu wdrożenia e-usług w Zakładzie Komunalnym Gminy Lubawa Sp. z o.o. w ramach realizowanego projektu „Telemetria na służbie mieszkańców – uruchomienie usług elektronicznych przez Zakład Komunalny Gminy Lubawa Sp. z o.o.” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazu...

Utworzony: 2020-07-21 | Zmodyfikowany: 2020-07-21 13:35

13. Kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy Spółki

Kapitał zakładowy Zakładu Komunalnego Gminy Lubawa Sp. z o.o. wynosi 14.805.000,00 zł

Utworzony: 2012-10-11 | Zmodyfikowany: 2020-02-05 08:10

14. Inspektor ochrony danych

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

Inspektorem ochrony danych osobowych w Zakładzie Komunalnym Gminy Lubawa Sp. z o.o. jest Pani Katarzyna Grzechowiak e-mail: grzechowiak.odo@gmail.com telefon: 519 733 166

Utworzony: 2018-06-27 | Zmodyfikowany: 2020-01-24 14:34

15. Rozporządzenie w sprawie jakości wody

Rozporządzenie w sprawie jakośći wody przeznaczonej do spożycia

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170002294

Utworzony: 2010-11-05 | Zmodyfikowany: 2020-01-24 14:15

16. Redakcja Biuletynu

Redakcja Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej obsługują: Lidia Dreszler - nadzór techniczny, wprowadzanie danych e-mail: zkgl@zkgl.pl

Utworzony: 2010-10-18 | Zmodyfikowany: 2020-01-24 13:56

17. Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20010720747

Utworzony: 2010-10-25 | Zmodyfikowany: 2020-01-24 13:55

18. Przedmiot działalności

Przedmiot działalności

Przedmiotem działalności spółki, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące normy prawne, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, jest: Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (36.00.Z) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (37.00.Z) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (42.21.Z) Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (42.91.Z) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (42.99.Z) Wyk...

Utworzony: 2012-10-11 | Zmodyfikowany: 2020-01-22 11:32

19. UNIEWAŻNIONY Wdrożenie e-usług w Zakładzie Komunalnym Gminy Lubawa Sp. z o.o. w ramach realizowanego projektu

Wdrożenie e-usług w Zakładzie Komunalnym Gminy Lubawa Sp. z o.o. w ramach realizowan...

Zmiana ogłoszenia

Utworzony: 2020-01-07 | Zmodyfikowany: 2020-01-07 08:40

20. Rok 2019

Wodociąg Wałdyki - Wałdyki, Grabowo, Rożental, Kazanice, Byszwałd, Gierłoż Polska, Z...

Sprawozdanie z badania wody

Utworzony: 2019-02-14 | Zmodyfikowany: 2019-12-31 08:44