artykuł nr 1

17 lutego 2015 r.

Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Byszwałd - etap I
Zadanie zostało sfinansowane w kwocie 50.000,00 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w ramach umowy pożyczki nr 00009/14/07052/OW-OT/P z dn. 03.07.2014 r. z późn. aneksami.

obrazek