artykuł nr 1

Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20010720747