artykuł nr 1

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę obowiązująca na terenie Gminy Lubawa przez okres trzech lat została zatwierdzona Decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 21 maja 2018 r.