artykuł nr 1

Uchwała w sprawie regulaminu dostarczania wody

Uchwała Nr XIV/100/20 Rady Gminy Lubawa z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.