artykuł nr 1

Komunikat 1

KOMUNIKAT 1

Prezesa Zarządu

Zakładu Komunalnego Gminy Lubawa Sp. z o.o.

z dnia 29 marca 2018 r.

dla odbiorców wody zaopatrywanych z wodociągu publicznego w m. Łążyn

 

Prezes Zakładu Komunalnego Gminy Lubawa Sp. z o.o.  informuje, że w wodociągu publicznym Łążyn zasilającego miejscowości: Łążyn, Rumienica, Gutowo, Prątnica, Tuszewo

woda jest przydatna do spożycia.

 

W związku z powyższym, odbiorcy zostali przełączeni na zasilanie z ujęcia wody z wodociągu publicznego Łążyn.

 

Zał. 1 Komunikat Państwowego Inspektora Sanitarnego w Iławie