artykuł nr 1

Wyjaśnienia treści SIWZ 2

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z budową stacji uzupełniająco - stabilizującej ciśnienie w sieci wodociągowej w miejscowości Rożental.
wyjaśnienia treści SIWZ 2

Załączniki:
Wyjaśnienia treści SIWZ 2394 KB