artykuł nr 1

Modyfikacje i wyjaśnienia treści SIWZ

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z budową stacji uzupełniająco - stabilizującej ciśnienie w sieci wodociągowej w miejscowości Rożental.
modyfikacje i wyjaśnienia treści SIWZ