artykuł nr 1

Dane kontaktowe administratora danych osobowych

 

Administratorem danych osobowych zbieranych w ramach wykonywania zadań publicznych przez Zakład Komunalny Gminy Lubawa Sp. z o.o. z siedzibą w Łążynie 22, 14-260 Lubawa jest Pan Adam Marchlewski

e-mail: zkgl@zkgl.pl

telefon:    89 645 12 80