artykuł nr 1

Rozporządzenie w sprawie jakośći wody przeznaczonej do spożycia

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170002294