artykuł nr 1

Komunikat 1

Łążyn, 30 października 2017 r.

 

KOMUNIKAT

Prezesa Zarządu

Zakładu Komunalnego Gminy Lubawa Sp. z o.o.

z dnia 30 października  2017 r.

dla odbiorców wody zaopatrywanych z wodociągu publicznego w m. Wałdyki

 

 

Prezes Zakładu Komunalnego Gminy Lubawa Sp. z o.o. informuje, że w wodociągu publicznym Wałdyki zasilającego miejscowości:  Lubstyn, Złotowo, Wałdyki, Grabowo, Wiśniewo, Rożental, Kazanice, Byszwałd, Zielkowo, Gierłoż Polska, Pomierki, Kołodziejki  

 

woda jest przydatna do spożycia.

 

W związku z powyższym,  odbiorcy zostali przełączeni na zasilanie z ujęcia wody z wodociągu publicznego Wałdyki.

 

 

 
 


Komunikat wydano na podstawie aktualnych wyników badań jakości wody do spożycia i Decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Iławie  z dnia 30 października 2017 r.

 

artykuł nr 2

Komunikat

Łążyn, 11 października 2017 r.

 

KOMUNIKAT

Prezesa Zarządu

Zakładu Komunalnego Gminy Lubawa Sp. z o.o.

z dnia 11 października  2017 r.

dla odbiorców wody zaopatrywanych z wodociągu publicznego w m. Wałdyki

 

 

Prezes Zakładu Komunalnego Gminy Lubawa Sp. z o.o. informuje, że w wodociągu publicznym Wałdyki zasilającego miejscowości:  Lubstyn,  Złotowo,  Wałdyki,  Grabowo, Wiśniewo,  Rożental,  Kazanice,  Byszwałd,  Zielkowo,  Gierłoż Polska,  Pomierki, Kołodziejki  wykryto bakterie grupy coli (wynik badania z 11.10.2017 r. - 3 jkt./100 ml  i  5 jkt./100 ml).  W związku z brakiem przydatności wody do spożycia, wodociąg został wyłączony z eksploatacji.

 

Odbiorcy z ww. miejscowości zostali przełączeni na zasilanie z ujęcia wody z wodociągu publicznego Omule, w którym woda odpowiada wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

 

Ze względu na zaistniałą sytuację mogą nastąpić spadki ciśnienia wody w sieci wodociągowej.