artykuł nr 1

Komunikat 8

Komunikat

Prezesa Zarządu

Zakładu Komunalnego Gminy Lubawa Sp. z o.o.

z dnia 16 listopada 2016 r.

W oparciu o aktualne wyniki badań jakości wody do spożycia, woda z sieci wodociągowej wodociągu publicznego w Wałdykach w miejscowościach:

Złotowo, Lubstyn,

Wałdyki, Grabowo, Grabowo (PGR), Wiśniewo, Rożental, Mały Rożental, Pomierki, Kołodziejki, Gierłoż, Zielkowo, Kazanice, Byszwałd

JEST PRZYDATNA DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

 

Komunikat wydano na podstawie Komunikatu nr 5 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Iławie  z dnia 16 listopada 2016 r.

artykuł nr 2

Komunikat 7

Komunikat

Prezesa Zarządu

Zakładu Komunalnego Gminy Lubawa Sp. z o.o.

z dnia 15 listopada 2016 r.

W oparciu o aktualne wyniki badań jakości wody do spożycia, woda z sieci wodociągowej wodociągu publicznego w Wałdykach w miejscowościach:

  Złotowo  i  Lubstyn

JEST PRZYDATNA DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

PO PRZEGOTOWANIU

 

 Harmonogram dostawy wody z dnia 12 listopada 2016 r.

obowiązuje do dnia 15 listopada 2016 r.

 

Komunikat wydano na podstawie Komunikatu nr 4 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Iławie  z dnia 15 listopada 2016 r.

 

artykuł nr 3

Komunikat 6

Komunikat

Prezesa Zarządu

Zakładu Komunalnego Gminy Lubawa Sp. z o.o.

z dnia 14 listopada 2016 r.

 

W oparciu o aktualne wyniki badań jakości wody do spożycia, woda z sieci wodociągowej wodociągu publicznego w Wałdykach w miejscowościach:

Wałdyki, Grabowo, Grabowo (PGR), Wiśniewo, Rożental, Mały Rożental, Pomierki, Kołodziejki, Gierłoż, Zielkowo, Kazanice, Byszwałd

JEST PRZYDATNA DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

w miejscowościach:  

  Złotowo  i  Lubstyn

NADAL STWIERDZA SIĘ BRAK PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOżYCIA PRZEZ LUDZI

NAWET PO PRZEGOTOWANIU.

 

Komunikat wydano na podstawie Komunikatu nr 3 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Iławie  z dnia 14 listopada 2016 r.

artykuł nr 4

Komunikat 5

 

Harmonogram dostawy wody
W związku z komunikatem Prezesa Zarządu  Zakładu Komunalnego Gminy Lubawa Sp.z o.o.   z dnia  12 listopada 2016 r. ustala się dostawę wody do miejscowości:
     
Złotowo przy Kościele od godz.  9.30  do  godz.  20.00
Lubstyn przy świetlicy od godz.  9.30  do  godz.  20.00
     
Harmonogram obowiązuje do odwołania.
artykuł nr 5

Komunikat 4

KOMUNIKAT

Prezesa Zarządu

Zakładu Komunalnego Gminy Lubawa Sp. z o.o.

z dnia 12 listopada 2016 r.

Po cząstkowych wynikach badań, w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Iławie,

 stwierdza się, że woda w sieci wodociągowej w miejscowości:

 

Wałdyki, Grabowo, Grabowo (PGR), Wiśniewo, Rożental, Mały Rożental, Pomierki, Kołodziejki, Gierłoż,

Zielkowo, Kazanice, Byszwałd

 

JEST  PRZYDATNA  DO  SPOŻYCIA  PRZEZ  LUDZI

  PO  PRZEGOTOWANIU!

W miejscowości:   ZŁOTOWO i   LUBSTYN

WODA NADAL JEST  NIEPRZYDATNA  DO  SPOŻYCIA  PRZEZ  LUDZI

NAWET  PO  PRZEGOTOWANIU!

 

Następnego komunikatu można spodziewać się jutro, tj. dnia 13 listopada 2016 roku w godzinach wieczornych.