artykuł nr 1

Zmknięcie przetargu

Dyrektor Zakładu Komunalnego Gminy Lubawa

zawiadamia o zamknięciu przetargu na sprzedaż ruchomości

artykuł nr 2

Sprzedaż ruchomości

Dyrektor Zakładu Komunalnego Gminy Lubawa

ogłasza przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż ruchomości