artykuł nr 1

Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w...

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

artykuł nr 2

Informacja z otwarcia ofert

Załączniki:
Informacja z otwarcia ofert 231 KB
artykuł nr 3

Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Rodzone oraz Sampława

Wyjaśnienie treści SIWZ

obrazek
Załączniki:
Załącznik 202 KB
artykuł nr 4

Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Rodzone oraz Sampława

Wyjaśnienie treści SIWZ

Załączniki:
Wyjaśnienie treści SIWZ 210 KB
artykuł nr 5

Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Rodzone oraz Sampława

Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowosci Rodzone oraz Sampława

Ogłoszenie o przetargu

Status:  ogłoszony

Rodzaj zamówienia:  roboty budowlane

Ogłoszenie nr  654852-N-2018

Termin składania ofert:  2018-12-14  10:00:00

Termin otwarcia ofert:   2018-12-14  10:15:00

 

Załaczniki od nr 9 do nr 16