artykuł nr 1

23 sierpnia 2017 r.

Budowa stacji uzupełniająco - stabilizującej ciśnienie w sieci wodociągowej w miejscowosci Rożental

ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

obrazek
Załączniki:
Ogłoszenie o wyborze oferty 453 KB
artykuł nr 2

09 sierpnia 2017 r.

Budowa stacji uzupełniająco - stabilizującej ciśnienie w sieci wodociągowej w miejscowości Rożental.
informacja z otwarcia ofert

Załączniki:
Informacja z otwarcia ofert 70 KB
artykuł nr 3

Wyjaśnienia treści SIWZ

Budowa stacji uzupełniająco - stabilizującej ciśnienie w sieci wodociągowej w miejscowości Rożental.
wyjaśnienia treści SIWZ

artykuł nr 4

25 lipca 2017 r.

Budowa stacji uzupełniająco - stabilizującej ciśnienie w sieci wodociągowej w miejscowości Rożental.
Ogłoszenie o przetargu

Status: ogłoszony

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Nr UZP: 557340-N-2017

Termin składania ofert: 2017-08-09 09:00:00

Termin otwarcia ofert: 2017-08-09 09:15:00