artykuł nr 1

13 lipca 2017 r.

Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Grabowo i Wałdyki oraz dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w miejscowości Grabowo osiedle
ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Załączniki:
Ogłoszenie o wyborze oferty 977 KB
artykuł nr 2

29 czerwca 2017 r.

Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Grabowo i Wałdyki oraz dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w miejscowości Grabowo osiedle
Informacja z otwarcia ofert

Załączniki:
Informacja z otwarcia ofert 464 KB
artykuł nr 3

21 czerwca 2017 r.

Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Grabowo i Wałdyki oraz dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w miejscowości Grabowo osiedle
Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Status: rozstrzygnięty

Nr UZP: 536145-N-2017

Termin składania ofert: 29.06.2017 r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert:  29.06.2017 r. o godz. 10:15