artykuł nr 1

27 kwietnia 2017 r.

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku miejscowość Mortęgi - ul. Dworcowa w Lubawie
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Załączniki:
zawiadomienie o wyborze oferty 489 KB
artykuł nr 2

7 kwietnia 2017 roku

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku miejscowość Mortęgi - ul. Dworcowa w Lubawie
informacja z otwarcia ofert

Załączniki:
Informacja z otwarcia ofert 30 KB
artykuł nr 3

Wyjaśnienia treści SIWZ

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku miejscowość Mortęgi - ul. Dworcowa w Lubawie
wyjaśnienia treści SIWZ

artykuł nr 4

28 marca 2017 roku

 

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku miejscowość Mortęgi - ul. Dworcowa w Lubawie
Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Status: rozstrzygnięty

Nr UZP: 53299 - 2017

Termin składania ofert: 07.04.2017 r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert:  07.04.2017 r. o godz. 10:15