logo bip.gov.pl

 Zakład Komunalny Gminy Lubawa Sp. z o.o.

  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 ZKGL Sp. z o.o. / Dane podstawowe
1.

Dane podstawowe

         

                                                              Zakład Komunalny Gminy  Lubawa Sp. z o.o.

                                           Łążyn 22, 14-260 Lubawa

                   NIP: 744-180-91-77, Regon: 281431558, Numer KRS: 0000433631

                                                                                                  tel/fax: 89 645 12 80

                                                                                          tel. dyżurny 604 23 16 63

                                                                                                  e-mail: zkgl@zkgl.pl                                               
                                              
konto:  BS Lubawa 17 8832 0001 1001 0000 1414 0001

 


 

                                      Biuro czynne od poniedziałku do piątku, w godzinach: 7:00 - 15:00


Podmiot udostępniający informację: Zakład Komunalny Gminy Lubawa Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Marchlewski Adam
Osoba, która wprowadziła dane: Lidia Dreszler
Data wytworzenia informacji: 2010-10-18
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-10-18
Data ostatniej aktualizacji: 2017-01-25 10:20

rejestr zmian publikacji »

2.

Komunikat 1

KOMUNIKAT 1

Prezesa Zarządu

Zakładu Komunalnego Gminy Lubawa Sp. z o.o.

z dnia 29 marca 2018 r.

dla odbiorców wody zaopatrywanych z wodociągu publicznego w m. Łążyn

 

Prezes Zakładu Komunalnego Gminy Lubawa Sp. z o.o.  informuje, że w wodociągu publicznym Łążyn zasilającego miejscowości: Łążyn, Rumienica, Gutowo, Prątnica, Tuszewo

woda jest przydatna do spożycia.

 

W związku z powyższym, odbiorcy zostali przełączeni na zasilanie z ujęcia wody z wodociągu publicznego Łążyn.

 

Zał. 1 Komunikat Państwowego Inspektora Sanitarnego w Iławie

 Podmiot udostępniający informację: Zakład Komunalny Gminy Lubawa Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Adam Marchlewski
Osoba, która wprowadziła dane: Lidia Dreszler
Data wytworzenia informacji: 2018-03-29
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-03-29
Data ostatniej aktualizacji: 2018-03-29 13:53

rejestr zmian publikacji »

3.

Komunikat

Łążyn, 22 marca 2018 r.

KOMUNIKAT

Prezesa Zarządu

Zakładu Komunalnego Gminy Lubawa Sp. z o.o.

z dnia 22 marca 2018 r.

dla odbiorców wody zaopatrywanych z wodociągu publicznego w m. Łążyn.

Prezes Zakładu Komunalnego Gminy Lubawa Sp. z o.o. informuje, że w wodociągu

publicznym Łążyn zasilającego miejscowości: Łążyn, Rumienica, Gutowo, Prątnica,

Tuszewo wykryto bakterie grupy coli.

W związku z brakiem przydatności wody do spożycia, wodociąg został wyłączony z eksploatacji.

 

Odbiorcy z ww. miejscowości zostali przełączenia na zasilanie z ujęcia wody z wodociągu

publicznego Omule.

 

Ze względu na zaistniałą sytuację mogą nastąpić spadki ciśnienia wody w sieci wodociągowej.

 

Zał. 1 Komunikat Państwowego Inspektora Sanitarnego w IławiePodmiot udostępniający informację: Zakład Komunalny Gminy Lubawa Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Adam Marchlewski
Osoba, która wprowadziła dane: Lidia Dreszler
Data wytworzenia informacji: 2018-03-22
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-03-22
Data ostatniej aktualizacji: 2018-03-29 13:49

rejestr zmian publikacji »

4.

Komunikat 1

Łążyn, 30 października 2017 r.

 

KOMUNIKAT

Prezesa Zarządu

Zakładu Komunalnego Gminy Lubawa Sp. z o.o.

z dnia 30 października  2017 r.

dla odbiorców wody zaopatrywanych z wodociągu publicznego w m. Wałdyki

 

 

Prezes Zakładu Komunalnego Gminy Lubawa Sp. z o.o. informuje, że w wodociągu publicznym Wałdyki zasilającego miejscowości:  Lubstyn, Złotowo, Wałdyki, Grabowo, Wiśniewo, Rożental, Kazanice, Byszwałd, Zielkowo, Gierłoż Polska, Pomierki, Kołodziejki  

 

woda jest przydatna do spożycia.

 

   W związku z powyższym,  odbiorcy zostali przełączeni na zasilanie z ujęcia wody z wodociągu publicznego Wałdyki.

 

 

 
 


Komunikat wydano na podstawie aktualnych wyników badań jakości wody do spożycia i Decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Iławie  z dnia 30 października 2017 r.

 


Podmiot udostępniający informację: Zakład Komunalny Gminy Lubawa Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Marchlewski Adam
Osoba, która wprowadziła dane: Lidia Dreszler
Data wytworzenia informacji: 2017-10-30
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-10-30
Data ostatniej aktualizacji: 2017-10-30 14:00

rejestr zmian publikacji »

5.

Komunikat

Łążyn, 11 października 2017 r.

 

KOMUNIKAT

Prezesa Zarządu

Zakładu Komunalnego Gminy Lubawa Sp. z o.o.

z dnia 11 października  2017 r.

dla odbiorców wody zaopatrywanych z wodociągu publicznego w m. Wałdyki

 

 

Prezes Zakładu Komunalnego Gminy Lubawa Sp. z o.o. informuje, że w wodociągu publicznym Wałdyki zasilającego miejscowości:  Lubstyn,  Złotowo,  Wałdyki,  Grabowo, Wiśniewo,  Rożental,  Kazanice,  Byszwałd,  Zielkowo,  Gierłoż Polska,  Pomierki, Kołodziejki  wykryto bakterie grupy coli (wynik badania z 11.10.2017 r. - 3 jkt./100 ml  i  5 jkt./100 ml).  W związku z brakiem przydatności wody do spożycia, wodociąg został wyłączony z eksploatacji.

 

Odbiorcy z ww. miejscowości zostali przełączeni na zasilanie z ujęcia wody z wodociągu publicznego Omule, w którym woda odpowiada wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

 

Ze względu na zaistniałą sytuację mogą nastąpić spadki ciśnienia wody w sieci wodociągowej.

 


Podmiot udostępniający informację: Zakład Komunalny Gminy Lubawa Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Marchlewski Adam
Osoba, która wprowadziła dane: Lidia Dreszler
Data wytworzenia informacji: 2017-10-11
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-10-11
Data ostatniej aktualizacji: 2017-10-11 12:57

rejestr zmian publikacji »

6.

Komunikat 1


Podmiot udostępniający informację: Zakład Komunalny Gminy Lubawa Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Adam Marchlewski
Osoba, która wprowadziła dane: Lidia Dreszler
Data wytworzenia informacji: 2018-03-29
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-03-29
Data ostatniej aktualizacji: 2018-03-29 13:49

rejestr zmian publikacji »

7.

Komunikat 8

Komunikat

Prezesa Zarządu

Zakładu Komunalnego Gminy Lubawa Sp. z o.o.

z dnia 16 listopada 2016 r.

W oparciu o aktualne wyniki badań jakości wody do spożycia, woda z sieci wodociągowej wodociągu publicznego w Wałdykach w miejscowościach:

Złotowo, Lubstyn,

Wałdyki, Grabowo, Grabowo (PGR), Wiśniewo, Rożental, Mały Rożental, Pomierki, Kołodziejki, Gierłoż, Zielkowo, Kazanice, Byszwałd

JEST PRZYDATNA DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

 

Komunikat wydano na podstawie Komunikatu nr 5 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Iławie  z dnia 16 listopada 2016 r.


Podmiot udostępniający informację: Zakład Komunalny Gminy Lubawa Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Anna Malinowska
Osoba, która wprowadziła dane: Lidia Dreszler
Data wytworzenia informacji: 2016-11-16
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-11-16
Data ostatniej aktualizacji: 2016-11-16 13:41

rejestr zmian publikacji »

8.

Komunikat 7

Komunikat

Prezesa Zarządu

Zakładu Komunalnego Gminy Lubawa Sp. z o.o.

z dnia 15 listopada 2016 r.

W oparciu o aktualne wyniki badań jakości wody do spożycia, woda z sieci wodociągowej wodociągu publicznego w Wałdykach w miejscowościach:

    Złotowo  i  Lubstyn

JEST PRZYDATNA DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

PO PRZEGOTOWANIU

 

 Harmonogram dostawy wody z dnia 12 listopada 2016 r.

obowiązuje do dnia 15 listopada 2016 r.

 

Komunikat wydano na podstawie Komunikatu nr 4 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Iławie  z dnia 15 listopada 2016 r.

 


Podmiot udostępniający informację: Zakład Komunalny Gminy Lubawa Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Anna Malinowska
Osoba, która wprowadziła dane: Lidia Dreszler
Data wytworzenia informacji: 2016-11-15
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-11-15
Data ostatniej aktualizacji: 2016-11-15 14:07

rejestr zmian publikacji »

9.

Komunikat 6

Komunikat

Prezesa Zarządu

Zakładu Komunalnego Gminy Lubawa Sp. z o.o.

z dnia 14 listopada 2016 r.

 

W oparciu o aktualne wyniki badań jakości wody do spożycia, woda z sieci wodociągowej wodociągu publicznego w Wałdykach w miejscowościach:

Wałdyki, Grabowo, Grabowo (PGR), Wiśniewo, Rożental, Mały Rożental, Pomierki, Kołodziejki, Gierłoż, Zielkowo, Kazanice, Byszwałd

JEST PRZYDATNA DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

w miejscowościach:   

  Złotowo  i  Lubstyn

NADAL STWIERDZA SIĘ BRAK PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOżYCIA PRZEZ LUDZI

NAWET PO PRZEGOTOWANIU.

 

Komunikat wydano na podstawie Komunikatu nr 3 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Iławie  z dnia 14 listopada 2016 r.


Podmiot udostępniający informację: Zakład Komunalny Gminy Lubawa Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Anna Malinowska
Osoba, która wprowadziła dane: Lidia Dreszler
Data wytworzenia informacji: 2016-11-14
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-11-14
Data ostatniej aktualizacji: 2016-11-14 14:52

rejestr zmian publikacji »

10.

Komunikat 5

 

Harmonogram dostawy wody
W związku z komunikatem Prezesa Zarządu  Zakładu Komunalnego Gminy Lubawa Sp.z o.o.   z dnia  12 listopada 2016 r. ustala się dostawę wody do miejscowości:
     
Złotowo przy Kościele od godz.  9.30  do  godz.  20.00
Lubstyn przy świetlicy od godz.  9.30  do  godz.  20.00
     
Harmonogram obowiązuje do odwołania.

Podmiot udostępniający informację: Zakład Komunalny Gminy Lubawa Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Anna Malinowska
Osoba, która wprowadziła dane: Lidia Dreszler
Data wytworzenia informacji: 2016-11-12
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-11-12
Data ostatniej aktualizacji: 2016-11-12 23:25

rejestr zmian publikacji »

11.

Komunikat 4

KOMUNIKAT

Prezesa Zarządu

Zakładu Komunalnego Gminy Lubawa Sp. z o.o.

z dnia 12 listopada 2016 r.

Po cząstkowych wynikach badań, w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Iławie,

 stwierdza się, że woda w sieci wodociągowej w miejscowości:

 

Wałdyki, Grabowo, Grabowo (PGR), Wiśniewo, Rożental, Mały Rożental, Pomierki, Kołodziejki, Gierłoż,

Zielkowo, Kazanice, Byszwałd

 

JEST  PRZYDATNA  DO  SPOŻYCIA  PRZEZ  LUDZI

  PO  PRZEGOTOWANIU!

W miejscowości:   ZŁOTOWO   i   LUBSTYN

WODA NADAL JEST  NIEPRZYDATNA  DO  SPOŻYCIA  PRZEZ  LUDZI

NAWET  PO  PRZEGOTOWANIU!

 

Następnego komunikatu można spodziewać się jutro, tj. dnia 13 listopada 2016 roku w godzinach wieczornych.

 


Podmiot udostępniający informację: Zakład Komunalny Gminy Lubawa Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Anna Malinowska
Osoba, która wprowadziła dane: Lidia Dreszler
Data wytworzenia informacji: 2016-11-12
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-11-12
Data ostatniej aktualizacji: 2016-11-12 23:37

rejestr zmian publikacji »

12.

Komunikat 3

Zakład Komunalny Gminy Lubawa Sp. z o.o. podaje do wiadomości

Harmonogram dostawy wody

Kazanice przy Kościele   9.00-10.00
Byszwałd przy Kościele 11.00-12.00
Rożental przy OSP 12.00-13.00
Zielkowo  skrzyżowanie przy p. Z. Szczepańskim 13.30-14.00
Gierłoż przy świetlicy 14.30-14.50
Pomierki koło Sołtysa 15.10-15.30
Kołodziejki   15.40-16.00
Wałdyki przy sklepie Rolnik 16.20-17.00
Wiśniewo w miejscu, w którym dostaczano wodę  w dniu 11.11.2016 r. 17.20-17.40
Grabowo przy Kościele 18.00-19.00
Grabowo PGR przy blokach 19.20-19.50
Złotowo przy Kościele 11.00-12.00
Lubstyn przy świetlicy 13.30-14.00
Mały Rożental przy skrzyżowaniu 14.30-15.00

 

 Uwaga!   Harmonogram dostawy wody może ulec zmianie.

 

 


Podmiot udostępniający informację: Zakład Komunalny Gminy Lubawa Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Anna Malinowska
Osoba, która wprowadziła dane: Lidia Dreszler
Data wytworzenia informacji: 2016-11-11
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-11-11
Data ostatniej aktualizacji: 2016-11-12 00:03

rejestr zmian publikacji »

13.

Komunikat 2

Informacja

Zakład Komunalny Gminy Lubawa Sp. z o.o. informuje:

W dniu 10 listopada 2016 roku pobrano do badania dwie próbki wody w miejscowości Złotowo, gdzie wykryto bakterie z grupy coli (wynik badania kolejno: 2 jtk/100 ml  i  3 jtk/100 ml) oraz na Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Wałdyki, gdzie bakterii nie stwierdzono (wynik badania:  0 jtk/100 ml).

W dniu 11 listopada 2016 roku, Inspektor Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Iławie, wydał Decyzję o nieprzydatności wody do spożycia z całego wodociągu publicznego w miejscowości Wałdyki, na podstawie której został wydany Komunikat Prezesa Zarządu Zakładu Komunalnego Gminy Lubawa Sp. z o.o.

 


Podmiot udostępniający informację: Zakład Komunalny Gminy Lubawa Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Anna Malinowska
Osoba, która wprowadziła dane: Lidia Dreszler
Data wytworzenia informacji: 2016-11-11
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-11-11
Data ostatniej aktualizacji: 2016-11-11 23:42

rejestr zmian publikacji »

14.

Komunikat 1

Dzisiaj, tj. 11 listopada 2016 r. w godzinach między 19.00 a 23.00 będzie dostarczana woda do miejscowości zasilanych z wodociągu w Wałdykach.

O dostarczaniu wody w poszczególnych miejscowościach poinformuje Straż Pożarna, poprzez sygnały dźwiękowe z samochodów strażackich.

Harmonogram dostawy wody na następne dni ukaże się dzisiaj w późnych godzinach wieczornych lub jutro rano.


Podmiot udostępniający informację: Zakład Komunalny Gminy Lubawa Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Anna Malinowska
Osoba, która wprowadziła dane: Lidia Dreszler
Data wytworzenia informacji: 2016-11-11
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-11-11
Data ostatniej aktualizacji: 2016-11-11 18:07

rejestr zmian publikacji »

15.

KOMUNIKAT

KOMUNIKAT

Prezesa Zarządu

Zakładu Komunalnego Gminy Lubawa Sp. z o.o.

z dnia 11 listopada 2016 r.

dla odbiorców wody zaopatrywanych z wodociągu publicznego w m. Wałdyki

 

WODA DOSTARCZANA Z WODOCIĄGU

JEST NIEPRZYDATNA DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

NAWET PO PRZEGOTOWANIU!

ZE WZGLĘDU NA ZANIECZYSZCZENIE MIKROBIOLOGICZNE

 

Wodę z sieci gminnej należy używać JEDYNIE do celów sanitarnych.

 

Komunikat dotyczy mieszkańców miejscowości:  Złotowo, Wałdyki, Grabowo, Grabowo (PGR), Wiśniewo, Lubstyn, Rożental, Mały Rożental, Pomierki, Kołodziejki, Gierłoż, Zielkowo, Kazanice, Byszwałd.


Podmiot udostępniający informację: Zakład Komunalny Gminy Lubawa Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Anna Malinowska
Osoba, która wprowadziła dane: Lidia Dreszler
Data wytworzenia informacji: 2016-11-11
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-11-11
Data ostatniej aktualizacji: 2017-10-11 12:51

rejestr zmian publikacji »

wersja do druku drukuj